Skip to main content

Full text of "Dánta ṡéafraiḋ Uí Ḋonnċaḋa an ġleanna : maille le beaṫaiḋ an ḟiliḋ is fóclóir"

See other formats
Illlllll 1 1 III I II ! Illmill r 


WmSM 


^ 


ÉÍÉI^ 


II III III I II 


' ■■■■-■"6&f\ ..... . 

' I \;/iUvOuuimn 


d& citt Ámne &< m Ujaáóc aj\ fpéAtvt^vÓAj\CAib Loca Lém Aj^u-p nÁ cípe 
'ha cirhceAtt Leif An 

AÚAiti pÁT)tiAi5 tiA T)tnnriín, 

TIIÁijifciít itvp nA heAtA-ónAit), 

Uj'oata An -pcéit "Cojutiac Ua ConAitt," Ajuf au t)í\<mtia 

<c C|\ei*oeAih -j Jot 1 ^»" eAjA-pcóirA " Ao'ÓAjÁin 

tlí TlACAitte," "eoJAm TIuait) tlí SúitteAbÁin," -jc. 
Arv n-A CUJ\ ATTIAC 

conntiAT) nA SAexnLge 

1 mbAite Áca CUac 1902. / T)AnCA 
SéApUAIT) UÍ 'DOtinCA'ÓA 

Ati jteAtitiA. 

ITUitte te 

beAtAit) aíi pim is poctóm; 

1-A|\ n-A 5Cf\vnnniugAt) Aguf a sciifi 1 bpfiínVe^s^ft 
teif axí 

ACAIft pAT)RA15 UA T>tlirmí11, 
Aft n-x\ 5C«f\ -Atn^ó 

T>0 

ConnrtA'ó nA gAe-óitse, 

1 mtXAile ÁtA Ctt^t. 
1902, ?3J 

4 DH 

All Rights Reserved. 5932 BOSTON CO 7 T ^GE LIBRARY 
CHESTínuí .ÁuL, MASS. PREFACE. Geoffeey O'Donoghtje, whose collected Poems are 
here presented to the reader, lived during a period 
of transition in the metrical system of Irish verse. 
He affords us excellent specimens of both the 
sjllabic and stressed systems of Irish metre. Though 
this volume is small, it will furnish a suitable text- 
book for advanced students who have read through 
such authors as Eoghan Ruadh and MacDonnell, and 
are just beginning to make a little headway in the 
íields of *oÁr\ T)ífieAó literature. There is a vast 
amount of Irisk verse written in syllabic u etre still 
unexplored and unedited in our manuscripts. Most 
of it presents great difficulties to the student of the 
modern language, and these difficulties are enhanced 
by the mistakes made by the scribes in copying. 
Many of the scribes were ignorant of the laws that 
govern this kind of poetry, and many of the words 
employed, being new to them, were twisted to forms 
in current use, but which outraged sense and inetre. 
A priori, it would seem that compositionswritten not 
above 250 years ago should rank as modern Irish, 
yet few students of the modern languag^ could read 
with ease the syllabic poems of the latter part of the 
seventeenth century . A poem ascribed to O'Donoghue, 
consisting of 40 quatrains, was discovered too late 
for uso in this edition. 

P-ÁT)fMi5 Vía T)tiirmín. SéAFRAT) UA T)OtinCAT)A Atl 

SteAnriA. T)o cuif fflumnce^fv X)onr\CAt>A tnumnceAf Óe^f- 
b^itt -Af 6og-ón^cc toca t,ém 'f^ c-Aonrh<vó ,aoif 
*oéx\5. t)í t)^ ófiAob T)on Cfeib pn i SCAtmAóc ^suf 
i gce-dnn^r* -a mumnce^, .1. CfAOb &r\ ftuif -aguf 
CfíAob x\n gte^nna. X)a rhórv te f-át) f\i<Arh c*\oipg 
toc^ tém 1 gc-ACxMb if 1 gcorht^nn, ^uf b'éACCx\c í 
-a gc^it x\f\ f éite, if X)& ce-Af m-Ann T>Á\me if ctéif e r\A 
itoxmi fiiArh ixvo. tVi^ro TDumnce^ri *Óumnrn do bí m^f 
pfíom-otUMfixMb if feAnóxVóxMb te finfe-dfuMb aca. 
Acá tmíi Y^ n te^b^f TDuirhne^c if 1 te^bruMb Láirh- 
f CfíobcA eite t>o ce^p C&tÁr\ Vía T)umnín -Af te^cc 
'nxx bpt-Aite-áf T)o Úxvog Wa T>onncxVó,A ^n Ruif 'f^ n 
mbtixvú^in 1320. S^n T)^n g^fca fo cru\ob-fCAOit- 
e^nn C^cÁn 56^5^ ^eme^tAó 1^1*05 a^ fe^vó fe-Aóc 
ngtún x^f fici*o. A5 feo &r\ TMrw\ fuMw *oo "ó^n 
CAtÁm : 

" Cfx\ob coibne^fx\ CLann Cacaó, 
ftí r\A r\&o\ bfonn bp^om-cte^cdc, 
T)o fc^oitexvó um tAoi*ó n-Aó l&s 
5^n ^om fe-áf T)x\oib t>o , óe^fvmA'o. ,, 

T)o cotrmuig c,Aoife<<\c &r\ gte-AnnA 1 5C1U, Át& 1 
mbé^t jte^nn^ JTteif ce, ^ic 1 n-^f póifsnexvó C^Mfte^n 
1 rmeifexvú r\& cúiseAt) fiAoif e X)é&^. UÁ ^n CxMfteÁn 
f om f óf 'n-á fe-Af ^rh, ^cc ní't ^nn ^noif x\cc potfu\c 
fCfiofC-A noccuigte, x\$uf x\n &aoc óf r\& cnoc^ib ^5 
^Ab^it Cfvo. X)& f txMte^mxMt m^of *ó^ <An f íog-bfug \i SéAfftd'ó th\ T)onn6*.vóA *\n gte-ántiA. 

An c*\ifUu\n poin c\nu\tt. Óe*\f uige<\nn fé -<\f\ 6no6-An 
1 mtmn tu\ ftéibce r3puv£u\m azá nu\f\ 6omAifice *oín Af\ 
$a6 CAOirj T>on jteAnn, aóc if *ooitrj ux\ix;neA6 é -A 
féACAinc A\noif nu\f\ <Ariu\f\ct-Af\ ó'n T>Cfu\ém é. U-Á An 
fttu\fc *\5 gAttátl Cfí*o -An 5^ e ^ nn ^f r ú *° 5° ^-°£ 
Létti, nu\|\ *oo fceite-Ann f í ^nu\6 'n-A me^f -f f\otx\n. Af\ 
5<\c caoirj *oon jte-Ann cá iomAif\i*óe cnoc, t-áti 
tjo 6x\if|\5ib T>utu\ méifCfex\6-<\, tex\t-6túTjui§te te 
Pfu\o6 -A^uf bf\ifce -Annfo if ,Annfú*o te comx\fu\it> 
fu\*cu\ine Tjonrme t>o *óeine<ATj *oíon if fuitm *oon 
-oeof v\i*óe 6é*\f ca nif ka tAetirj T>of\6x\ ú*o nuxMf *oo 
6uif\ *\n "T)tigex\*ó nuxvó" f-Án if fu^s-AifC -Af fA5x\f\c if 
A]\ oi*oe x\f cux\tx\ib Cuif\c. 

JZÁ x\oif\*oe nex\m-rheA*óón^6 1 -5CUIT) T)Of n<A cnocAib 
.acá m^\f\ fApc x\f\ x\n 5^ e ^ nn > 1 1 f fíogfj-A 1 fé\A6.Ainc 
Crou\6.Áin 'n-A mex\fc, ctúTUMgte te coittarj. tl-A 
riAnAige, tetf, cio*ó r\Á puitiT) 6órh riájvo teif -An 
5Cf\tu\6Án, if rjfeig te fi-Airix\f\c, mx\f\ acáitj a 
cc.Mffge coij\cex\mU\ a% f e,AfArh óf cionn a 6éite. Af\ 
gx\6 CAOit) *oon ,Atu\inn cá -An CAU\rh fx\i*órjif fo6ru\c 
A 'S U V 5 né T)x\tx\rh,Ait f\ó-rhx\if ex\6 .Aif ó fAocAf n^ 
n5x\rj^tcx\i*óe. 

1f fíof-éifieA\nnx\ignAT)^\oine6órhnuigeAf , f^ n S^ e ^ nn 
fom, if ní móf a rjpuit 'o'potAnnxMrj n,A S<ACfx\nnx\6 
me^Af cuigte Cf\iotx\. X)a t>ÁriA poifcit 1 *oce>AnncA 'f 1 
Scomtdnn fix\rh ixvo, if tx<\ *óex\cx\if\ rje,Áf\n,A .Ati tj-Aog-Ait 
•00 ru\m -oíorj. Tlíof rj , féiT)if\ teif nx\ g,AtU\irj x\n 
" *otigex\Tj nuxvó " *oo 6uf x\f fex\f\-6on-Airj jtex\nn^ 
pteif ce ; if ,cit>é éif\ex\nnx\6 •óé^nfATj cux\tx\t a\\ av\ 
•otigeA*ó fx\m níof teip x\n 5tex\nn f\i^\m x\if\ r\Á x\ic 
f otAigte 1 me-Af c nA f uA*ó-6^\f\f\x\i5 nó tíof 50 -ooimin 1 
^com-AfxMrj T)Of6-A >Aitte An *Oe><\mx\in. 

A6c, cio*ó gufi fiA*ó-ám n.A cnuic, cio*ó -guf "óeittce Sé-Afjuvó X\a *OonnóA*ó<A au ^leAnnA. vii 

n-A rj,AOine ó cu^t-Aib P-Áit, ní ftAib e-AfbxM*ó téigmn nÁ 
e-AfbxM'ó piti'óe.Aóc-A 1 n-Áicr\e,Ab<Aib ^n §te,dnn4. ^í 
he«A*ó >Arh^m ^uf f-AotfuigexVú fiti*óe,Aóc if fe^nó^f 
^nn, ní he<A*ó xMii-Ám gtiji btAf c<a av\ LAiT>e-An t>o téiga*óe 
if t>o fCjAÍobcxM'óe i me-áfc n-A mór\-ó,Af\riAi5 fin, -aóc 
b'ixvo tntunnce-áfi T)onnÓAVó,A ^Á *oe<Afu\ coLÁifce tjo 
beic 1 gCitt Áif\ne nuxMf *oo bí " béif aw p\X " a^ 
f\éAbA*ó ce^tt if f cot if -Ag *oíbir\c f <A5-Af\c if oi*oe if 
b^rro ,Af Ct^f tuir\c. 

Ux\oif e^ó -An gte-Ann^ te n-x\ tmn t>o b'e^vó Séx\f f\ ^vó, 
^n pte Ap a T>cfvÁóc,AimíT> ^nnfo. tlí ^^b^'ó *óúmn & 
ófiAob geme-AtxMg *oo rhx\oi*óe<Arh. A*oeif\ n^\ f e-Anó<Ai*óe 
50 f Aib oóc fí X)éx\5 m^ tíne ó Ó^f <dnu^f, **] *oo féifi 
^n AtAfi lAftAC, O.S.p., f e,An--AC,Aif\ f e-An-At-Af av\ c-AOif 15 
acá ^xnoif m-Áfi me-AfC t>o b'e.A'ó Sé<Aff\A*ó. T)o riuMft 
f é 'r-Ar\ leAt *óéi'óexMi,Aó *oon Cfe^ócrhxvó -Aoif *oé^5. 
A*oeif\ 6ogx\n Vía CorhruM*óe 50 rwMb fé 'r\A be<Ac^M*ó 
'f-Ati mbti^vó-Am 1685, -Aguf if mrhe^f za 6 te-Ab*\r\ *oo 
f Cfíob tYI*Mf\e u-Af^t tlicf on * 50 ruMb -a be<An m-A b-Ain- 
Cfe^bxMg 1 n*oeif\e.A*ó v\a fe-Aócrh*vó b^oife "oéAg. T)o 
fcfíob fé a ó-doinexvó tjo Itluifif tTl^c geAftAitc 'f^ 11 
mbtiA*óxMn 1679, if *oo fiéif\ n,A te.Ab-Af\ LÁirh-fcr\íobc-A 
t>o cumxvó An x>Ár\ cofnuige^f 

" ttí fUitmsiT) goitt T>úmn fíotugAfj 1 néifmn fevAt" 

y fAr\ mbtixVóAm 1670 ; ^uf cimóe-Att n-A btixvón,A 
cé&T>r\A T)o ce^p fé tn^rvbn^ tlí SúitteAb^m Siuif\e, f 
cá 'OÁn be^s c^omce ^^mn ^ri ttl^c tlí C^oirh ó ti-Á 
txSirh T)o mufCxMte^'ó Y^ n mbti^'ó^in 1669. 

ttte-AfAnn 605-An tl^ Corhf\xM*óe f 50 fi^ib Sé-Affuvú 

* Old Kerry Records. 

t Catalogue of Irish MSS. in the Library of the Roval Irish 
Aeademy. \ 111 SóApjuvó Ua "OoimiuvuA <\n gte-Anna. 

it)if tu\ pt|t tu\ téigeAnc*\ 'fAti ceAngAin 5 Ae>iu1l 5 e 
te n-a Utvn, Aguf if téif *oo rfte-Af ó ha tumcAib 50 
ju\ib fé lÁn-oitce fíof-ótifce 1 tvotigcib ka fiuvú- 
orqw 11í T)óig 5H|\ cunuvú cAoine-At) fix\m 1 n5Aet)it5 
níof perómeAffti^ 'r\Á x\n c-Aoine-At) t>o ce<Ap fé t>o 
ttlutf\if IV) ac g&djidttc. ^ c ^ r^ n t-AOfó ftn x\n 
g,\et)Cv\t5 tf bU\fCA, if trntfe, tf bf\íogrh.AfVA X)Á]\ 
fuineAt) j\u\m 1 nTMti. 1TI,Aif\iT) h«a feAn-focx\it -dnn 5° 
beo-.Ab.Ait) if 50 bun-A'ó.Af aó. tlv t f tnge^tt tu\ ex\f Uavó 
a\\ f&tm ttÁ <<\j\ tíne "óe. ílí -AbfiAim 50 bfutt fé <Af\ 
tAf At) te t)íogf Aif, ^uf ní tnongn-A'ó r\Á putt. pe-Af 
-AOf ca T)o b'e^vó x\n 5 e ^t A ^ c ^^- ^ 1 f e " c fí otuAtma 
•oé*\5 tf Cf\í f1C1T)/ , if níof cuibe *oon fitit) ce,Af 
-Aisnit) t>o cu|\ x\i|\ fém X)Á fíof-ó-domexVó. Acc 1 
5CAomexVó Sé-Aff ató cáit> ftnu-Atnce T)oirhne if f AVóce 
bj\íogrhx\fUA ferómeArhtA -Af be-AC-Aró x\ c,AfMT) tf -Af\ a 
rhó|i-cféicíb. tlí ne^\rh-t)ex\ttf^rhx\c x\n cuifie-Atii fo te 
cuife-Atfi Úenmfon -Af -a ngoifce^f " 1n tnemój"^1,Am, ,, 
.acc if T)ex\c^\i|\ *oo rh&Af $uf\ fíOfucuif\e,Arh av\ c-" 1n 
niémófiAm, ,,: mAf cuif\ex\nn -An fite cuirhne a ca\\úv, 
x\f a: ceAnn a\\ fe,At) úf\-rhóif\ nx\ tAoi*úe if CfUAóc-Ann 
fé 50 bx\fVAmtAó x\f neicib é,A5fAmtA. 

Ciot) nÁ fuitiT) r\A fmux\mce a\\ t^fxvú 'fum 
^CAOinexVó fom x\n .Je-AfiAtCAig, ni fUAtb Sé.AffUAt) ^Ar\ 
ceAf -Ai^tnt), xx\a^ T)ex\|\b-Ann av\ U\oró t>o óx\n f é *\f\ 
" At\ fe-Aóc cx\f cumn" tf <An Laovó oifróe<Af\c eite 
cofnuigex\f 

" tlí fuitmgtT) 5 01 ^ *o«itin fíocug-At) 1 néifimii fe^t. ,,f 

>acá x\f lAyA~ú te ff-Aoó mncmne if te f eifg T)íog|\Aif e. 

pex\f\ 5|\mn Y if f uitc t>o bWt) Séx\ffx\t). tlft ^\on 
x>Ár\ x>ai[\ óe^\p f é ftx\rh -Af if f eÁff -a bfuit Aicne r\É Sé^fuvú Ux\ Donnc^t)^ *\n jtex\nn><\. ix 

an Cx\omex\t) t>o fvmne fé, roif\ tn^s^tj if tm fífrib, tm 
fp*\méif\ín T>A\f\ b'x\mm T)fvuimín. AcA níof mó 1 bpvo 
n^ t)><\ céx\T> btiAt)^in ó cum^t) x\n <<Mfce fm, if zá fé 
f óf 50 cfumn 1 mbé*\t n*\ nT>A\ome^\t). AT>ub<<Mf\c 605-An 
Vlx\ Corhfv\i"óe omce^U tu btixvón^ 1840* 50 fuMb & 
\,Ar\ tm fUMTjob 5f\mn beo-^bAMt) 1 me^fc mumncif\e 
CMfAf\xMt)e xMi CfUc fom, if T)0-cux\U\ fém curo ^c^ ; 
^cc *oo bí Séx\ffv\t) eite <\nn *oo tfu\if\ níof 5ioffu\ T>x\f 
n-xMtrifif fém, if t>o bí ^tic comg^f^c f.<\c-ctifce 50 
teof, ^uf if T)e,<\ttfu\riu\c ^uf b'é fm úgT)x\f ufvmóif 
r\A fUMTJce 5f\mn ^f\ & t*\bfu\nn Oog^n \1*\ Corhfuwóe. 
T)o bí cxMtín 05, mgex\n Úom,Áif ftóifce, r>Á\\ b'x\mm 
Síte tlóifce, fx\ cúfu\tn Sé,\ffUMt), x\$uf h& m\&r\ teif 
cte^rhn^f t>o *oéx\nx\rh t>l 1f f\ó-futcrh,<\f\ ^n U\oró 
T)o ce*\p fé <Ag -áife^rh n*\ tiTu\ome n^f b'.Mt teif 
cex\ns<\itc téi — " Ar\ f\Ux\igf\e fu\U<\c," "av\ tioftfixMfve if 
ctti<\fx\c cÁU<\," a *\n fe,<\nóif r*eAt\ 9 " " Ar\ Tu\oifcé," 
" au búifce," ~jc. — "x\cc & betc ^5 fex\f\ sjrmn, -£Ar\ 
^ifge^T), 5-aii Áif\néif." Oro focxMt An X)á\t\ feo, 
itti^c, f\ó-g^\f\b T)on te*\b*\f\ fo. 

X)a t)i^\n ff\x\octriA\f\ nrrhne^c é Sé^ffuvú ^5 x\oif\ex\t) 
.Agtif ^5 cxMncát), -] if bf\e^g te téige^t) Ar\ fCfuofx\'ó 
T)o CU5 fé T)o bfu\c,<Mf T)'iomptng ó ftigro T)é m^\f\ 
ge*\tt x\f rhn^\oi : 

" A ctéifug cub^Mfog, cuif\e^\f r\A ^ome 1 mug<\t), 
1f t)o f\éx\b tu\ T>tigce T)o fmne^\t) te tlíg r\A nT)út. 
Cé 5Uf b'uf\fu\m,<\c futcrhx\f\ gt^n c<\om cú ^\f 

T)CÚ1f, 

'tug f éroexvó ó Luctf ef ceme T)OT> ófvoróe te T>f\úif . * Catálogue of Irisli MSS. in tho. Library of the Eojal Irisli 
Academy. Jj x S('\\f|uvó 11 v\ T)ontH\\i\\ dtl ^lev\miv\. 

11 Sm é-At) Ag THtnfte le-ác — Ctts-Aif le baotf x>i cínf, 
1f péi'óif le ftibA'OAig 'ótinA'DAig buróe jj-An ctú ; 
Ciot) éAfC-Ait) pb-fe V nA t)tigtit) T)o f)ligiT) n^ 
ht3itvo, 

1}^ T)v\o|\ v\n c-ioiuvo t)U\f *\£v\it) t>á íoc x\g btiif. 

'* lf bv\o§v\t 5H|\ T)inne j\e btnte caj\ mítcib cti 

'S if téi|\ T)o , n lomxvo ^uf T)tnne ^An nicte<Acc ctí : 

'Sv\n méiT) 5U|\ T)inne cti ttngé^f ^ac poince 'on 

Clilf , 

lf b<\oc an T)tnne*cti if tTltnfe *oo t)íot x\«p T)j\tíif. 
c< 1f bv.\og^\t 50 T)ctncfif\ ó'n fC|\tibx\vo 5^11 bfíg 'f^n 

W1f, 

'S Ati cpéin-£eAfi ciocfx\f 1*0 ioimt) bevó fí xMge x\f 

cdt ; 
T)o céite ctiíru\inn ó bfifif a cuing a\\ T)ctíif, 
tVÁ 5t^\ot)x\ig x\|\ ttltnfe — ní' t T)tnne T)OT) Vmitmi 'f^n 

CtÍ1f\C. 

'S^n ctufc azá\T) Sftáf^ nÁf fmti<Ain a\\ cix\c 
A5 t1|\-TÍ1^c C-A1T) T)^ibi n^f *óuitcx\ig |\i-Atti 
An ctnt-fionn bf\e^g c^it a\\ a cíoc 50 T)Mn ; 
PÚ15 at\ fCfÁite mn-Á fom, if ptt x\f\ T)i^. 

" A Úxmt)5, T)o b'f e^ff t)tnc C^ic *oo téige^n T)íoc 
1f T)o ThxMgT)ex\n rh^ntx\ a gf^t) fioc fém ,<\f\íf, 
AJaMT) T)o c^i|\T)e T)'fx\gt)^it 50 téif 'f -a n5tn*óe 
WÁ at\ c-oigf\e tAiT)if IÁ nx\ fcé-<\tcx\ '0*0 t)íc. 

"A £^1*05, T)o b'freAff-ú t)tnc cexv^fc if múnxvó 

*o'f-v\gb^it, 
1f U\tx<\if\c 50 TMinjjean x\f rh-cMcit) Uí Stiitte*\V)xMn ; 
A cUvóxMfe f^5^M|\c, nÁ fe-Aón-Ann fitib^t ^\|\ rhn-Áib, 
1 tvoix\it) T)o cex\fbxMt) if -cAjtm tiom cti$;,<\c <<mi b^\f. Sé-Affi<vó lk\ 'OontióATJA an 5^ eAnnA - XI 

" A Úai-ó^, T)o b'-pe^\|u\ thiic f ACAitc .An-féi'ó a\\ 

CtlxMg, 

'S a ■óMn-fiof a^az *oo le^bxMt) 1 n-iff\ev\nn ftix\f\, 
'Y\Á CfMtt A\y óxMte bi^; m^tttngce btnT)e 5-ún rcuAim, 
1T<vóAf\c nA n6^5U\ife if m<dif\5 n^|\ ctiimmg btixMi." 

'Sx\n *oin bf\ev\g fo fCfíobCx\ ^s^mn, ntu\if *oo 
U\bfumn a\\ tíltnfe nu\f\ céite ctmuMnn av\ bfiÁÚAift, 
CAgfuxnn fé T)on rnóiT) ^e^nmntiiT)eACCA c^\obtnge^nn 
f^5Ai|\c tf bf^icf e. 

X) f^5 Sé^\f|u\*6 iu\ cn-árhd fCf\iorcx\ a^ bfu\£uMfv eite 
•o^fv b'Amm tTltiifceÁ\f\c.\c tU\ ntl|\UMT)e T)'iomptng 
^n^ minifcéif S^\cf *\nnx\c *\f\ x\n sciiif 5Cé><yonA : 

" A 1Íltnf\cex\fCxMg, a minifcéif, T)o bí 1*0 bfuuuMf 

Se^t 'f-An e^UMf 50 p-Attf^, 
1f n^f ftntm^if beic tiffx.\m^c *oo T)tige ^n p^p^\, 

& x\\at>\\a n^Mfc *\n cex\mptiitt, 
tl-A mionn^\ cifc ó bf\ifif-fe te T)íoc-Cf\ÁtuMf, 

tlí mifce tiom ^n cub*\ifc Of\c, a tíoriÁn-Aig, 
1 n-an^cfux vá gtx\f^\ib ^511 f bf\e^tt or\c." 

tlíof b'é x\rru\m gtif\ b'fíor\-fite Sé^ff\^\t) fém, Xja 
com^if\ce T)ín 'nA ce^\nncx\ fom é T)on éi^fe a\\ f^T). 
X)a mmic CfiAtt tu\ ctéifte fin x\f\ Citt ÁtA, if b'fMtt- 
rhx\f\ fÁitce^c geAt-gxMfve^c é x\n cx\oire<\c f\ompA. X)o 
fvéif a bfUAC^f fém féx\TUMmro ^\n ce«AfC<\f fo *oo< 
c^b^Mf\c Aif\ : 

" ÍTíac víac éA]\AX) aov tim ite," 

^gtif Afiíf : 

" tíl-AC ón f\óT)j ^éf móf\ a mtnfe^fv 
txixMti viáí\ hi\AtAX) 1 ne*\m-ótiUMC omig/' xii Sé*\fjwvó IK\ X)onnév\x)v\ an jgle-AnnA. 

Ajur F ó r : 

" 111 ac á iiu\oin 'f ^\ t)íol ^An finfeAó 
T)v\|a le c.v\c n v\|\ *\it)bf ev\c gufCAt ; 
U1v\c 'f a tón tu\j\ leon a tjcu^vVó, 
1f é 5^c r\\Át a\5 c<\t 5x.\n cuiffe." 

1f ÁUdinn *\n cev\fc*\f 'o'f^S f^e ^\iiiti v\|\ Sé-Affuvó 
lf v\|\ v\ feite : 

PÁDUA15 piAHAIS 

T)0 

$é&ipn&r) 11A DoiiTicAt)^ aíi gteAUUA. 

u 1f civ\n cuifceAf ctú SéAffiAit), 

t1*\f C111|\ fUim 1 fÁ1f-féAT),cMb, 

U^f be*\nn<Aib bócn^\ n-A T>conn 
1 gcfvXntivMb cfót)A cfe*\c-tom. 

" TDa\c Ú^1T)5 r\A iiT)e-AfUMgce nTu\Oj\ 
Dite buAT)^ n,A mbfe^c ne.Arh-ctAon, 
X)o tíon *\n t)^nb^ t><a mbLÁc, 
5fiob fÁ c<Atíru\ 1 5Comtv.\nn. 

" fémnró, fite, fU\ic, tf fÁró, 
Se^fc éigfe, T>fUx.vó, if T>e,Ag-t) Ám, 
Sé^ffuvú fu^MfC n^f é-AfAig fe-Af, 
pu-Aif *\n féite m-Af oigf\e-Aóc. 

" íléitce>Ann iuit n-A cí|\e cu\j\, 
5fi^\n fotxMf HlurhAn ÍTIxMcnuvó, 
|?e-Af cfob^mge cáic T)o cofc, 
t)eo-bxMnne pMt *oá fUfCAÓc. 

" Cfú cofCfA Af tí géife, 
go tvoeitb n--ÁU\mn n'oéig-bé.AfAig ; 
Cóif if corh-foU\f fcétrh T)ó 
jpán gcéib gcóm-foLAif n-óft)^.\. Sé^ffuvó th\ T)onnóAXu\ Ati gLe-anna. xiii 

" Aon-goncA 5<acw\ cttnce, 
LeorhAti xwMngeAn xoeAffcnAigce 
pu<<\if\ fíf-eotAf ftuvó n<\ bponn — 
Pf\írh-eoU\f t>\\uax) Af\ nx)íogttiim. 

" UtH5fe<\c coriifu\ix) Cfíce Cuinn, 
1f ce-AngAn cru\oibe ip compinn ; 
pe^|\ ce-Ang^n 'f.<.\n m\)éA\(lA mbmn, 
pe^fAC té-Ag^nn fé 'f-An ÍAix)m. 

" pte 50 mitfe me^U, 
Cfu\ob ctiriirwx rrÁ rnnTóe^fS-A, 
p^5tn-óe f tuMjic p-AOfi-upeac-Aó p^rh, 
C^ot Cf\tn\ix) cu\tU\iX)e ^n coriipÁX). 

iC Scx\oite^t) fé pc<\c<\ U\oiTjce 
1 gcoítitfom céitt 'f com-gAOife, 
1 bfocu\if\ f e^\f\ r3fex\f ^c T>Áibi 
1 5ce<\f<Mt> x)AOfu\ xjf^oiTJe^ccA. 

" t1gxu\f\ 5^\c f ocxMt 50 bfOf\, 
OiX)e ógÁn n^\ f^of-fcot, 
Cru\nn foCAif feoit -a fte-ACCA, 
Doru\f eoit n.A Inncte-AÓCA. 

u Scfíob^nn fé f ^rhAit xjo ctórj, 
5^n toc ticifve 5An cU\octót), 
pémne^X) ppiocxMt git iu\c cté, 
Uf\ém-f?ex\f\ cioirw\if\ce cpéice. 

" t3íonn f\e boóCAib 'tía zaca, 
pe4f ^tcfvtnm via x>4onnx\cc,A, 
T)o póf An féite fif fém, 
Cófu\ CAicféim 'vía r'uMCfvéim. xiv St'v\j;juvó IK\ X)onnCvVóv\ Atl £>te*\nn.A. 

" StMt'Mc fx\oite fteaóca Cuif\c, 
T)v\ n-Ájvo-fuit oi|\"óeif\c tuvjvMt, 
Óncú c<\V)v\|\t^\ iu\ ^ctiv\|\, 
tllóf-étú -AigexMic^ imciv\n." 

lf *oóig tiom 5tijw\b é *\n pte céxVOti-A t>o óe-Ap tu\ 
(uvnti^ |\ó-v\oiV)inne reo : 

" tllúf Sé-AffiAi"ó te céxVOxMb if g-Aifup oit)óe, 
ttlúf cféite*\c te céxVOxMb 'n-A 5C*\nc<Af\ U\oit)te, 
tTlúf pé-áfCáó if féite 'na 5Cx\itce,<\f\ fíonc*\, 
tniífi T>e\\j\c,c\c tía liéi^fe te c^\c*\ t)íoUvó. 

" TKm ctéife } r\A téigce,v\f\ Ar\ L^\iT)e^n tíomc,v\, 

T)ún toéite te ^fé^fxMt) x\f tofu\c,vMb fíoTM, 

T>ún éx.\fc*Mt> f*\ féxVOAito T)o tfiv\c.v\ib fiíogtu\, 

T>ún 5féitfe tu\f cé^fuuvó a T)Cv\bAif c T) , ,v\o1t)e,vVóvMb ?, 

" CúifC U\ocjlvó 5^\n Cfu\ocx\t) t>o b^g^fi biot)bA.\, 
CtiifC é\v\ccx\c *\n Cf\ém-fif\ n^f\ coigit tníoiiA, 
Cúifc béx\ff^c 'tuA féim-fit ^g ffiev\fCx\t fv\oite, 
Ctiific ^ef\ex\c Ar\ 5^et)ex\t-bfuig if fAiftfing ^oibmn." 

AiftriigeÁ\nn UxVóg tU\ T)umnín, teif " Sé.úfftvVó av\ 
jte^nn^A f\u$ bx\ff\^\ *\f\ ^ac ftigit) fuxMf cif " 1 mex\fc 
n*\ T)C-c\oif ex\c 'fxMi U\oi*ó 1 r\-A 5CA.\nx\nn f é " te^xvó 
nx\ bfU\tx\ if r\A bfíof-tixMfte." 

T)éx\fxMt) 5^\c T)tnne téigex\f An tex\b^f fo gtifi 
móf xmi -oíogb^it T)on ce^n^m j^etíitge t)Á fuit níof 
mó *oo f^ot^f Sé^fpxMt) x\5^\mn. 1f téifi *oo me*\f 
^uf ce^p fé mófián t>áv\ bpeÁg a\\ r\Á futt cuxMfifC 
-Anoif te f^gbxÁit, mA]\ óx\n.v\nn x\n fite : 

" Scx\oiteA.\t) fé ^caza U\oróte 
1 gcorhtjtom céitt 'f corh-g^oife," Sé*.\fju\t) Ua 'Oonncuvó^ ^n jte^miA. xv 

if ní fu\ib f\i*\m ftnge^tt r\Á eAfbA\t> x\f a U\oit)cib, 
if bí -An poc,c\t ce^f\c cóm com5fu\c tuá jbe-Atm 1 gcom- 
tmróe. 

]Te^|\ g^oftfuvf *M5eA.\nc*.\ 50 teof *oo b'eAt) 
Séxvpiuvó, U\n-oitce 1 trotigcib n^ ftixvo, *\cc 9 nA •óum'ó 
fm ní tnuAn tmn é T>'Á]\\eAm 1 me^fc rix\ mórv-pite^t). 
t)í e*\rtox\ró zeA^A xMjmit) aMji, actz AmÁm ntu\if *oo 
t^bfuvó f é x\f n^ 5^tU\ib ^gtif x\f " av\ f e^cc c*\f 
ctimn." Oit) a 'óÁnzA bmn bU\fCA foU\f-bfi^C]u\c 
u^^ft-Aó. Acc ní ^rhxMn bU\f if mitfex\cc if gftixvn- 
foU\f xMgmt) T)o gní fite. 1f éi^e^n tu\ ftntu\mce 
betc ^T>tngce te T)i*\n-rhx\cctu\rh if te cf oit)e-ftiUMn5. 
Acc, cioT) n^\c móf-fite é, ní T)óig gtif ftnne^t) 
5^et)ex\t5fi^m níof gtome if níof bU\fc<\ r\Á 1 nt)in- 
c*\ib Sé^fjuMt) VH ^Óonnc^t)^ *mi gte^\nnx\. M E T R I C Geoffrey O'Donoghue was, beyond question, a consummate master 
of the metrical art. He has given us poems both in -oÁn x>í jievAc and 
in the stressed metres. 

We begin with the x>Án -oífieAc. It is a general name for a set 
of metrical arrangements requiring among otlier things a fixed 
number of syllables in each line. The principal of these and the 
one chiefly used by O'Donoghue is the -oeibróe. 

*Oeibi-óe requires (a) the fiAnn or stanza to be four-lined. The 
fiAnn is divided into parts of tvvo lines each, the first leAt-fiAnn or 
distich is called the r-eolA-ó, the second leAÚ-jiAnn or distich the 
cottiax). Each jtAnn must have complete sense, and not nnfre- 
quently each teAÚ-fiAnn has the sense completed also. In the Irish 
MSS. generally the f eotA-ó and the corhAX) are each written in a 
single line with a point to mark their sub-division. 

(6) Seven sjdlables in every line or ceAt|\ArhA. In computing 
the number of syllables elision is taken into account, Elision of a 
vowel ending a word may take place when necessary if followed by 
a word beginning with a vowel. If the vowel that follows be long 
and the preceding vowel short elision of the short vowel is not 
general. 

^c) UAim or alliteration. In each line two words of which neither 
is the article, possessive pronoun, or preposition, must begin with a 
vowel or with the same consonant. In compounds nAim is made by 
the initial letter, but particles like *oo and po entering into com- 
pounds as prefixes are not computed in iiAim. Eclipsing letters do 
not make uAim nor do the letters f , f , t. 

(d) comA]i-OAX). The last syllable of each of the odd lines must 
agree with the last syllable of the succeeding even line in vowels 
and consonants of the same species. Two consonants to be of the 
same species must both belong to one of the following groups into 
which the consonants are divided. w 111 METRIC, 

[\ \\ which ia called bhe queon of consouants. 

2 c, p, c, hard. 

3 5, b, t>, roedial. 

i c, r, p (p), aspirates. 

5) 1 1 . nu. nn. m, n.v strong. 
(» 6, V), j, th, t, n, p, light. 

The vowels are divided into — 

a, o, u. broad, and e, i, slender. 

ComA|coAX) ptÁn or pcrfect correspondence takes place whcn the 
vowels are tlie same and the consonants of the same species, com- 
AptKvó bmrce or imperfect correspondence when the vowels are the 
same but the consonants not of the same class. 

[e) mnn and Áijro-fiinu. TLe last word of hoth the second and 
fourth lines (Ái|ro-uinn) must be each longer by a svllable than the 
last word of the first and third lines (|unn) respectively. For ftinn 
and Áifvo-fiinn compound words may be employed. Sometimes the 
m onl that ends one line has a prefix put before it in the next. This 
metrical requisite greatly stimulated the creation of compound 
words. 

(f) \iAitnc. Vowel correspondence must take place between a 
"\vord at the end or middle of the íirst and third lines, and a word 
in the middle of the second and fourth lines respectively. For 
tuMÚne it is suíhcient that the vowels beboth broad or both slender 

g) Amuf is a correspondence between a word in tbe first and 
third lines (at the end or middle, but generally at the end), and a 
word at the middle of the second and fourth lines respectively 
Amiif requires correspondence between the vowels, and aho that 
the consonants belong to the same species. 

In t.he illustration of thelaws of -oeibi-óe we will examine the first 
stanza of (TDonoghue's elegy on O'Sullivan. 

CjiéA-o í An AubfAinn-fe &}\ éi-ftmn, 

tló CjiéAT) -oArhtiA A "OAoiji-^éibmn, 

!mf cjiAnu-jiUA'ó ua yé&*o re-An, 

C|téAT> aii u-AThtitA-ó rÁ'u hAljt^eAX). 
By computing two elisions in first line, in both eases í and a meet, 
and one in line two where fcwo a's meet, we have the requisite num- 
ber of syllables in each linc, wc also have clearly junn andÁifvo-fiiun 
in the words éijunn and "OAoifi-jéibmn, and also in the words reAn 
and hAiftseA-ó. W< i have uAim in first liné between AnbpAinn and METRIC. XIX 

éittinn as bóth begin with a vowel, and in second between XK\mnA 
and -o.Aoifi-3éibinn, both beginning with x). Also j: íort-uAim in third 
line between féAX) and reAn, and u<Mm in fonrth line between u-atti- 
Uiax) and hAinseAX) as u and h do not coimt. We have also com- 
AtroAX) between éirunn and "OAoin-jeibinn and between ye&n and 
hAifigeA-ó, as n and -ó belong to the same species of consonants. 
There seems to be no very decided uAitne in the two first lines 
unless it be between étumn and cnéAX), but we have Amur between 
crtAnn-riuAX) and AmtuAX), and throughout this ent-ire poem and 
O'Donoghue's other x)eibix>e pieces there is a very distinct Arrmr in 
the comAX). 

O'Donoghue uses also stressed metres which require afixednumber 
of stresses to fall on syllables having corresponding v.owel sounds. 

The most important poem of 0' Donogliue's is a cAomeAX), a species 
of stressed metre. The cAomeAX) or mA-|ibn<\ generally has four 
lines to the stanza, and each line is ruled by four stresses. Of the 
four vowels on which these stresses fall the second and third agree 
in sound while the first need not agree with any stressed vowel in 
the line or in any line in the stanza, Vowels agree in sound when 
they are identical, or, if diphthongs or triphthongs, the prevailing 
souncls of the combinations agree. A single vowel may thus agree 
with a diphthong or triphthong. For instance, cté, bv\ot, ftéAtr, 
rcéit are svllables having vowels that agree in sound. The final 
stressed vowel sound is the same for the entire caoi neAX). O'Donoghue 
as well as Pierce Ferriter generally stresses the first syllable of each 
line, which isa strong one like x^'óa^, hetice in the cAome*vó of these 
poets tlie lines contain often the minimum number of syllables, which 
is éight. The first stanza of tlie CAomeAX) on Maurice Fitzgerald is : 

"O'éAg au péite 1 n-ém-'peAcc rhuirnf, 
T)'éA5 An uAifte gtuA-jt jAn stio^Ajt, 
T)'éA5 An AnÁtjt ceAnn-Ánx) cuttAX), 
"S x^'éAg au -poi^Xíe x>oimm ^au x)tnbe. 

If we mark by a horizontal stroke the unstressed vowels and 
reduce the stressed vowels when diphthongs or triphthongs to 
the prevailing sound of the combination, where possible, we may 
write this stanza metrically thus : 

é — é — é — 1 — e — 01 — 01 x\ METRIC. 

Tlie final stressed sound is ui or i throughout. It should be ob- 
served that short vowels or diphthongs not identical are easilv 
allowed to agree metricallv — thus in this stanza the final stressed 
vowels are ui, 10, u, ui, which all agree metrically, and often in the 
course of the poem agree with 1, as in mitif cjuúif, etc. 

The conri-éeAnjAl of this elegy is written in a species of elegiac 
metre. There are only three stresses, but falling 011 long vowels they 
rnlc more svllables — that is, more syllables are pronounced with 
dependence 011 them — than the four stresses in the body of the 
cAomeAX). The three stressed vowel sounds besides are the same 
all through the poem. The first stanza is — 

t)eix> éi^fe um <\n éAg-fo 50 cALLóix>eAc, 
*OÁ féAcAin cia if Léife aca x>'mneófAX>, 
Cia An ué niA|i fo CAOitxxnuA cmneoiLfi, 
Cjié LéigueA*; ua X)éA|iA 50 x>o-bf ónAé. 

Using the same notation as above we may write this : Here we have taken account of the elisions. The same stressed 
vowel system holds throughont as far as the last stanza which is a 
sort of a ceAn^At. 

The elegy on Sorcha Mac Donnell has four stresses to the line, the 
final svllable being stressed, and the first and second stresses ruling 
extra syllables. The first stanza is — 

Sm ofcf ax> fÁ nx>oif uim-fe mo -óéAt» a x>eAfc, 

A SOJICA mAf X>0 X)OfCU1§ A11 U-éA5 X>0 X)f e^c, 

OtcAf cuji x>o fotAf -cuifp 1 jcf é 'f An bfeAf u, 
'Sau bfoúf ac 1 nx>oif ceAcu fÁ éAUAib fCAf u. 

which written in metrical notation is— 

— o — — — o é — A 

— O — O — — A The metrical princíple of all the stanzas in the poem is the same. 
This metre imparts great buoyancy to the line, andis diflicult, as so 
many short svilables have to be introduced af ter the two first stresses METJRIC. XXI 

in each line, hence it is seldom met with in Irish poetry. Tlie reply 
to the poem is in the same metre. 

The lament for *Ofunmín is in a peculiar metre. The lirst 
stanza is — 

1r bftón-AC mo tocz, 

50 cóiftpeAc t)om fUvo, 
1r C|iótA5 mo cojtp, 
ir •oeojtAc mo ■óeAfic. 

We have thus íive syllables in every line, and each line ending in 
a monosyllable, cotuA'jre.tVÓ between the final words of the odd and 
even lines respectively, also Amur between a word in the middle of 
first line and a word in the middle of the second. and b< tween a 
word in the middle of the third and one in the middle of the fourth. THE MANUSCRIPTS. 

(Roman numerals refer to the number of the poems.) 

The manuscripts from which the foliowing poems are taken are all 
to be found in the Library of the Boval Irish Academy. Poem I. is 
given in full in three MSS. (23 B. 37 ; 23 L. 37 ; 23 G. 25), and par- 
tially in two others (23 N. 21 ; 23 0. 39). Two MSS. (23 39 ; 23 
G. 25), ascribe it to O'Bruadar. 23 B. 37, written by Malachv Curry, 
ascribes it to O'Donoghue, and so does Eugene 0*Curry himself in 
several passages of his Catalogue. 23 L. 37, which was written in 
1708, gives a short prose preface, but does not give the author's name, 
althougb it inserts a poem hj O'Bruadar immediatelv following, to 
which his name is prefixed. The following iist gives the MS. sources of 
each poem : — 

L 23 B. 37, p. 45 ; 23 G. 25, p. 269 ; 23 0. 39, p. 175 ; 23 L. 37, 
p. 121; 23 N. 21, p. 215. 
II. 23 G. 24, p. 288 ; 23 N. 13, p. 142 ; 23 L 37, p. 155. 

III. 23 G. 20, p. 301 ; 23 N. 12, p. 123 ; 23 D. 15, p. 103. 

IV. 23 N. 15, p. 220 ; 23 E. 16, p. 351. 
V. 23 G. 24, p. 56. 

VI. 23 G. 21, p. 358 ; 23 L. 24, p. 252 ; 23 L. 38, p. 26. 
VII. 23 G, 21, p. 254. 
VIII. 23 E. 15, p. 230 ; printed in Vol. III. Irish Texts' Society's 
Series. 
IX. 23 E. 15, p. 231 ; printed in Vol. III. Irish Texts' Societ}^* 
Series. 
X. 23 M. 43, p. 78 : 23 L. 28, p. 140. 
XI. 23 N. 12, p. 38. 

A good copy of the poem on Julia Roche, to which reference is made 
in our sketch of O'Donoghue, is to be found in 23 B. 37. The poem on 
the monk, Cxvó^ 11a SiíitleAbAin, given m the same sketch, is taken 
from a MS. copy íd the possession of the Editor. 
T> Áti c a 

séApnAit) uí t)onncAt)A 

An 5teAnriA. i— t/éAS' An péile 1 n-émpeAcu rhtnms. 

(AjibÁr rhuifiir itiac éAmmnn 1Tlic ^eAfiAitr, C-AirteÁm An tipín 
1 ^conncAe ÓojicAi^e, noc -o'éAj; aii reAccniA-ó tÁ -06.45 -o'^bjiÁn 
1679, A^tif -oo hA-ón-ACA-ó 1 ^Citt n-A muttAc.) 

*o'é^5 ^n féite 1 n-éinfe^cu tíluifif, 
T)'é^5 xxn li-Aifte gttMfv 5.411 gtio^vp, 
T)é^5 x\n ,An^i|\ ce-Ann^fro óttruvó, 
'S v'éAS An foig*oe T)oirhin s^n mnrje. 

T)'é,á5 ^n tirhtAóu lomifiAic, iocuaó, 5 

'S x*n u-eótáf 5-An ceo, 5<\n cr\iúiri, 
An T)1«<vóacu nÁ|\ pi-Arit-A fionn,<vú, 
An fvún f ífe, x>írve, xnte. 

'O'é^g -An rjeó*óúóc teor\ 5.411 teirhe, 

'Sx^n ce^nnjMóu f eAn*OA s^n utnfte, 10 

D'é-Ag An r3úi"óe cnnn g^n cuitg, 

'S^n Uf Aoiff e n<Afv ffiú surv pitte^vó. 

'O'é.Ag &r\ e^TMfv-gtnfje geAnmn<Mt)e rhitif 
'S -aii rhe^f^fv-ó^óu n^f mex\fCxVó te micóg^ib 
T)'é^5 -An cnrhfvdóu cúmt& ctuúrh-Af 15 

1f 'o'é^s ^n náijie a\\ tÁfv n-Áf fionnxvó. 

h T)Va5 An TK\onm\6c g-áti b<\of 5411 rinne, 

5-An puAim, 5*\n iu\t).\|\, gv\n ionu\ró ; 

ó 5^6 ne<\6 "gdn *\n, 5<\n lofwvó, 

©'éAg a fuón a T>uneoin 'f<\ 'ocuruvó. 20 

T)Ym$ uAtne fu<\T),\n if fuinnex\tfi, 
D'é^s •oéAnc-Aó, cnéxvónAf<\6, cuigfé^ó, 
X)'é*\5 ÍHuimne>Aó míLe<\T)c<\, miLir», 
tláp ftnu*\in fe<\LL ná fatLfáóc cum^mn. 

D'é^ évVOdó if béiLe n& Típuin^e 25 

TX\n óinn T)ix\ 'f At1 mbLi^vóx\in tub*\irc, 
T)'éA$; -oe-dg-ónut Le h^g^it) x\n utLe, 
1f gníom X)Á néif nó néiT) b<\ hutLLé. 

T)'éA5 ><\n cánTM cfáibte,<\6 Conx\iLL, 

'S<\n compÁf nÁ\\ cunfÁiL u*\n 6iurhf<\ib, 30 

An feoL Le fuonm^\ib n>Án fcnuifexvó, 

'Sx\n fuiúin n^n uúnnxvó Le uonn^ib. 

T)'é>d5 ce*\LLu<\n ^aii óaLL, u^\n ónuime, 
5^n gu^L, 5^n -gnu-Ain-Aóu, s&n 501 nne, 
T)'éx\5, An LÁ Le UÁf T)o bionn<vó, 35 

t)neiteArh cúnfA ciúiL if CU1L5. 

T)'é<\5 fUAi|\iT)eAóu, m^fcufóe^óu tf muinmn, 

T)'é^5 L^oóAf, mv\of T)x\cu tf mtoux\L, 

T)'é^5 fógLutm, mot)*\rh^iLe><\6u if motLLe, 

1 bpex\nf<\in féirh x\n unétn 5<\n uuiLg. 40 

T)'é^5 fix\t)Aó, ix\fCs\6 if iminu, 
T)'é^ ÁtLnex\6c, ÁtA^ if unruMtn, 
T)'éx\5 c-Aotme, míne if mtrie, 
1 n-é-AS x\n uia bi<\t<vó ioL^\in. StMpfUMt) I1í "ÓonnóvVó-A ^n jte^nn^. 3 

T)'é^5, monuAfi, ^n fU4inne •o'futAinj; 45 

Ancfom c*mc 'f a %cÁy 50 mmic, 

'O'é^s <\n cé 'f 4 óéite cubxMT), 

tle tmn 4f n-05 v\ac T)óig 50 T>ciocf<Mt). 

CféAóc tno ctéib-fi ^n c-é^s t>o femneaf, 
645 té'f bu-Aiijf e-A*ó cuan 546 cttte, 50 

6^5 n^ bp\nn T)o f c<Annjv<vó fCfiofca, 
An c-éxvc; 'n-*\f é^g 5AC $né T)on gite. 

1f moige*Mi4f finn-femit) fiuc4if, 

tló fí 'f x\ ófíoc^ 5^n óiurhfa, 

tló ce-Ann ftu^g fe cu4if\T) via cfumne, 55 

1 f u\n 411 gfíb-f if gforóe T)o f\itf e<vó. 

tlí cj\of-fóiT) c.Attói*oe if coife, 

11-á CAfÁn cfOfCAitce cuitmn, 

11 Á céime *oo bémifeAt) fCfiofca, 

T)'4itnfig fiAfh -acc fi4n s^n firoe. 60 

An 54ifCfóe4ó g^n c<\c<\oif , 5411 cmie, 
té'f ctAOfóeAt) riA bi 0*004 butiAró, 
T) 4iriit>eóin cí|\e, c40iT)e if cmne, 
*Ru5 & b'x\nn 'f a beAnn 5<\n b|\ife4t). 

HátfiAiT)e nif téig C4Ct4it>e 4 tumge, 65 

tl4 4 Cf4mn te nfó 4f bic T)o rhitte4t>, 
1f í *oo gnÁt |\e fát 45 fiofm^T) 
Úfí btiatm'A T)é^5 if cfri fici*o. 

Tlí f4g4im 4on CfUc 50 n*oe4fn4 pitip, 

tl-Á At4fCj\om T)'4f54m n4 hoif\cif\, Y 70 

tl4 Seóiffe té'f cóif\ne4T) UufCx\ig, 

Cunnc4f b4 ftú cuji 1 f\utt4. T)ÁncA 

TV\ mtxa í ah cjuVóacc cóij\ 5-dn óum-áfc, 

*Oo cuif\fit>e le -piLnóib 1 scnuimc, 

TVféAóAin <\\\ éij\gró te tTluij\i|\ 75 

X)o téi$ puimp if ctAome if cU\irhe. 

T)o |\mn éAóc m\j\ péA'Of-áT) Ofc^f, 

1f tu\c |\.\mi5 a U\n t>o fugcib, 

Do niiic ■oiAb-At ^ticNCAó gufrivAf, 

T)o liiúc f eoit if ceo n<\ cfuinne. 80' 

T)o rhúc f-Annc if fAitt ha f ptofu\iT)e, 
t)e.Af A5 toc An boicc 'fv\n buipb, 
*Oo riuic éiceáó, Cfu\of if cuc^c, 
T)o cui|\ T)f úif if cnúc X)Á mbundib. 

tle^rh-ponn f\u\nc<\ av\ cm *oo ó|\utuig 85 

6 pÁ m^f t>o n^ifc a ngioriiAt, 

txún tnéifte^cAif níon téi^ 'n^ goine, 

Y\Á a hxMce^ff^ó *oÁf 'oeAtDxxt) T>'utc^ib. 

An cé -oo t>f ligxMt) m^f f út> n^ coitig 

"Le n-A T>cottc,Af\ cot)n,<Mg 5^0 cmix>, 90 

1f nán téi5 teo *oÁ cóin mÁ funbe, 

Hif n! teon T)^f n-oóig a nT>ub<\nc. 

tlm An JJt^S f in "o'éibit iT)in , 

11 í *óé^n pLáf nÁ fu\pU\ fib-fe, 

Acc mnpmc 50 cmnce cumetn, 95 

guf b' é féin 5<\n béirn T)o conn.4C. 

1f nÁ fUMb f^on-cnú 1 gcf dob-ponn pumneAt), 

Y\Á fUMmg & báff m^f\ bipe<\c, 

ttl^c An U\otc ó Aoib 1TUc C-Aitte, 

*Oo -óÁit 1 ^ctuAm mx\n gtuAf^iT) connA. 100 Sé^ffUMí) tlí "ÓonnóxVó-4 An jte^nn^. 5 

TH^c éxMntnnn ^on-uff*\ if gVaine 
'€á\\Ia fomp^ ó cúif 50 ctncim, 
TTIac m^c-df tk\ itoamIi-o fite^vo^ 
THífv óf mnÁio a -ocÁffjtng ip. 

tTl^c nÁ héA\\At> Aon um ice, 105 

1f nÁ fiix\ff,<yó r<\ttf puif n^ fioifexvo, 
ÍTl^c n^jt cuitt a tí t>o tuif ne^t), 
A tof 5|A^t)^ nÁ ctx\f f e cemiT). 

tTl^c nÁp rhe<\bfuig me^ng nÁ miofCxMf, 

An mAC 5^n géirn t>o néic tnn ice, 110 

ITIac ó'n fóT) cé'f rhóf a muife^f, 

tli^rh nÁ\\ b\\AtAt> 1 neátn-cuUMC oimg. 

tD^c a rhAom 'f^ 'óíot 5-An fuife,\c, 

X>Á\\ te cáó nA\\ b'-áróbfeAó gufc^t, 

TTUc 'f^ ^ón n*\f teon a 'ocug-A'ó, 115 

1f é ^aó r\\Át A~s zÁl SAn cuiffe. 

ÍT\ac fix\ inb-Áf t)o b'fe^iff^oe ftne, 

tTl^c 'f^ S^-Of 5° 'oeo n ^£ 'ouibce, 

tn^c t)o f-á5^ib bLác tf T>tntte, 

T)'fe^fc^Mb T)é n^ Cféi5feA*ó a ftigce. 120 

SíoL ttlon^ó^ conót^nn a cL<Mnne, 
SíoL *oúcfx\cc úfnxMgce if iffe, 
Síot fUxMúnró uáf cu^f^*ó icif, 
Af n^c féi*oif *oéx\f -£Ar\ eicne. 

Cé c^fjUMce^'ó íoc 1 n'-ion^T) 125 

t)uf cóiffig t>o -óeotn ttlic tnuife, 

5^t1 T>\ACA\\ VlA T)1^rÓ 1 5Cf01T')Clb, 

Cibé pAVipAr- ní fnxvo f\\in mife. X)á\\tza 

11 í T)Udif tk\ bfiu\j\v\f ó'n mbite, 

T\Á níó a\\ a fítpinn 50 fitpmn, 130 

TXdtfinA mo 6.AncU\irh -oon 6uj\-fo, 
Aór ]\6 gjuvó vá mór\tu\it 5411 mufCAf. 

1l1o óv\oi-fe ní cAoinexvó cirum, 

Acc cx\oi te a téigim T)év\ru\ guifce, 

v\*ocaoi 5AÍI cte.4ft115e.4oc 4 tmne4f, 135 

11 4 feoTjf4it) 50 fóitt im goite. 

tlí nu\oif\fe4óc rhmtig r\Á mum^e, 
Sioc-báifce.46c Cv\ifte^n nÁ coitte, 
T)óir\feóir\ecc fciobóit n^ iocL4im, 
Cv\omnn t>4 jnrtf.b x\cc ITItiinif. 140 

ílí ó^omim fcíob4fT>4cc a utijuvó, 

Seitéif n.4 coitéi|\ r\Á cup4, 

Seomtvd nÁ cófti4 n^ cupAitvo, 

Acc m'f.4T)-6urhxyo mo t)ex\tugAt) |\e *oume. 

1f ^nnrhucc 11.4 bfe^r\ ú*o 1 bpoigfi, 145 

Ó óf\íocnug.vVú n.<\ bpíor\-t4oc b^\ fine, 
1 n*oe,4tb.4t) 'v 1 n-.4in*oeif r\Á\\ tioite,4t), 
1f cr\íot4 X)&mv& if córi4 curiivVú. 

Cr\e.4c 546 úitvo 1 n-úir\ T)on T)ut-fo, 

UéiT> ó tó rr\A\\ tón T)o cruirhAib, 150 

Ct\e.46 riA n-éige^f if ha n-oiT>e^\t>, 

Ct\e,4c v\a bféx\t)b if aáifc a 5cL4inne. 

Cé tu\ctiu\r\ fti^5f<MT) t\a "stnt-fi, 

t,ó6tu\nn 11,4 nT>eótuvó if a n-ur\f.4, 

11í 6v\oinfex\T> coitce m^\r\ cuitte^f, 155 

An C4ic-nu\t) 'vAn 64ic-ctix\c n.4f\ *or\uiT)e.4T). Sé^pfUMt) H! *Óonnc-<vó«A avi ^te-ann-A. 7 

Oó ! mo 6oím-pe a X)A\ll 'p^ rjpumne, 

'S a f^opc n^ft tug coit *oo 6ionc<Mt>, 

A mémn fte íiéige^n a rjpionnp^inn, 

1 gcornfVAinn 6íop\-*óut> óAoit 'ti^ óitne. 160 

t1Vu.Ai5ne.Ap av\ puAim-pm ,A*o-6tuinim, 
Uimcexxtt An Cf\ém-£if\ 5^\n ctnf\e, 
pu-Aim peAn-*o,Án ip CAnnf\An cpuice, 
ptMim póipne ip peottruMg ip ptc6e,Att„ 

£u^im t?ío|\ 1 soAomexVó n,Á cuif\im, 165 

puxMm a Mit ^aw t!)|\éi5 5A11 miontiA*ó, 
puxMm a g,A*ó.Aft ^5 jMigeA*o,A*ó ptonn^c, 
1p jnnMm n^ 5cti^|\ 45 cjMAtt ,aj\ a iopc^*ó. 

• 
j?tn\im |\om céAp r\A tiéigrhe uime, 

^uxMm v\a n-e^c 5A11 be^pc 6um tuige, 170 

^uxMm *oo p^5 nÁ bÁicpe^vó bpiocAip, 

1p puxMtn a ctú \a cúip 5^n 6ubx\p. 

1T)o té^n-pA av\ c-éA*odn ^av\ ceirheAt 

'S^n cporóe nÁj\ cuirhnig a\\ ctntib 

An *oóro n,Af pób^Mf beic tiopc^, 175 

'Saví Cftoig ptím n-Áj\ tm^ Apt t^t^e. 

1p Cf\u,Ag tiom a 6tiAtU\cc 45 u6bAfj, 

'Sa 6onnjvA6c ^av\ currrTM6c "^iott-d, 

A copp pe,An£ ^av\ 6^m 5,^11 CAipe, 

1 bpuA\p-cuitc p.Á uaLac tice. 180 

U-Aob pe CAob -p x\n *oéiTj-ge,At T>f\icteA6, 
Úug >a tióigeACC t>ó ip t>o óong^ib, 
Uon u^M*óe ní 6uaLa im goif\e, 
1r \aa t>o *óÁit ip t)'p^5 a 5Cip*oe. X)ÁnZA 

Óf éige-An 5^ó cj\é t>áj\ ctnruvó, 185 

D'puLAing b*.\f a be^ftuu') tit"u\itt, 
Cuifim péin, if téigce-Af Ub-fe, 
t)e*Miiu\cc teó 50 beo-bj\ug 11eirhe. 

tlí S^\e]v\]\ 11 Á Sé-AfttAf Cumcuf 

t1i Aicitt r\Á AgAinetnnon, 190 

tlí Cjtoefttf ó'n fx\ogAt T)'tmctg, 

Aóc lÁth~p4X m^rv rfi-dc t,áirh-pi^c tin^e^f. 

11í X)Á\X)\ cé zÁ a •ótigeA'ó 5x\n cion^f, 

T\Á pót té|\ feotcA'ó t\a gmce, 

Y\Á HIac Aitpe Tí'fAMfnéif ioitiat), 195 

A cnú corhcrvom acc Goin mxMí; bfvttinne. 

t)un a pfvéirh ní mé ná ptT)if, 

t)íoT) n^ fu-AbfuMtn fu^f a ftomne, 

UAObxMm a gAotc-A f\e nuimifv, 

tlif a n-oÁirh if -átjvoe ^tiocAf. 200 

1f tomTó-A fx\ot tíomc^ f\e cuigfe 
1f fMftAoi'óeAó pMt-pcAoiteAf cuite, 
Ai"óbéifeAó te fUMtnéif ctocp^f, 
&S éite^rh a tétgeAT) gán cuife-ám. 

Scutfvpexvo fém, ní j péAT)A\m cuittexvó, 205 

t)ío*ó 5Uf\ 5-Ann a\\ Larjftaf fvotrhe, 
Ó CÁ1T) fiu*o 45 fútt f\e femm, 
p^gfj^im fúc<A x\n cú 'f av\ ctuióe. 

*Oa\\ ^n tlí *oo f\mn a fu^A'ó, 

tlí peACA sníotriAfvCA T)ífte T)ume, 210 

tlí \>a feÁf\[\ ó tÁ mo cutftniT) 

1oná a\\ éA-g 'n-A éAj; X)A\\ tinn-ne. Sé^pfidi-ó tl í X)or\ncAX)A av\ gtex\nn<\. 9 

SÁt pfionnfA T)'iomc^f\ if T)'ftnf*m, 
T)'infcne TnnnctCAóc if T)'ftnnneAm, 
T)'^f|\Aóc^f CxMte x^tif cfoc^, 215 

tltig x\n c-e^5 1 n-émpe^cc tílttifuf. 

conti-ce^n^At. 

t)ei*ó éigfe tim av\ é&§ fo 50 c^ttóiT>e^ó, 
X)Á bpé^c^m ci^\ if téifie aca T) , mneóf^*ó, 
C\a An c-^on-t!j\juvú fo c^om^ncú cmneóitfi 
Ufé téi5ce^|\ r\A TtéA^A 50 vo\)\Kór\AC. 220 

ArtéA^A *oo f\éit)ce.<Aó ^ 5Comóf\c<Mf, 
5ti|\ éibit ^n féite 'f Ar\ onóifi gUm, 
An péA]\lA X)A óéite t>o tucc cfió Ar\ lif 
1 n5féA5-ttltii|Aif éAX)ocz xy\ac Onóif\ín. 

T)om t\éi|\-fi t>á éif if stic *oóib fctif , 225 

'Savi méiT>-fin ít\aí\ éA5-fCf\ipc5tif\bit teof\ *o'piof, 
1 f\éim git ^n C|\ém-fi|\ ^av\ ctnteós^, 
T)o tiAonu'ó nó a nT>éif\im 5tif\ cupóg^. 

pémnró a pjAé^m-ftnt g^n ftnnneó^, 
tl^|\ léAnAV a méxxn^c te me^ngós-Aio, 230 

Zt\éAr\-i\ir5 m^|\ *óf\éim|\e 50 T>ub-corhfVAinn 
Deic CAOim-mne^tt -Aonc-A*ó^ó onóju\ó. 

tlug T)é-fex\f\c n^ cfé^ccxVó te Cf\of-bóitf\ib, 
1f f éite g^n p éif\e, g^n f o-gtóif\e, 
Th\onnx\óc n^f\ qaoIat) te T)f\oió-feótc<\, 235 

1f x>éAZA T) , f?exXf\ f éif e b^ f o-f ómptx\ó. 

tlé^Af\CA n^\ ctéif\e 'r-r\A Cf\tnc-fóif\ne, 

1f T)éApcAó s^n T)éifcm te T)ex\f\óU\ib, 

Gx\t>x\c if béite v\a fftnc-geoc^c, 

tf AomtAcz v\a fémne g<\n ftifó^. 240 10 TX\nc.\ 

Cá ns&dttalt) -dg éileAtri tu\ fiobóroe 

tk\ béite f\e a fcéAfwvú á bpij\ jbófCA 
'S A fiéitceAnn x>o féi'ófeAt) a mb<\]\]\ó^A, 
m.\]\ fé-AfCA f\e péifcib tu\ puttói$;e. 

111éAU\ & rhé.AU\ T>o mion-óf\Tw\io, 245 

1f T)o Cjiéic-fumn óé-AfC^ 5^11 ciolLóg^ 
éAgna Y- A 6éite tu\6 meoUf, 
Ó'ti fwogAt t>o bév\fuvó a oe^nó^A 

fte Cféicib -An cé fin n<\6 ioncorhfu\ic 
Céirmoiu\f ^on T>ume if fíof T>,<\rh-f<\, 250 

T)íof\ téif\ T)*\m 'n-A é-dgtnAif 'oon onóif cut-o, 
1f ní géitlfe-A*ó 1 tigné x\f bic t>o *óf\oc-nóf<\ib. 

ílí f?éAT)x\im-fe, if fé-Aó^it) x\ T)cex\5rhóc<yó tib, 
'Ofé^cc^c -A*oé^f^x) níof mó f\if, 
Y\Á téif-6fe<A6 n& n*oéibte^tm guf cionóUt), 255 
1 n-éiT)ce^cc mic 6x\mx\mn if Onóifim. 

Onóif utiuAt if ome^6 1 ^CfAé T)o cux\it), 

1f cuf póif cufACA T>'f uU\mj; at\ Cféxxn 'f^ n Cfu^g, 

1f ucc-bfón T)'iomAf\c<\, cmhe^f ^5 ctéif 'f 05 

CUAC, 

An cftcteon cmit) f\u$ ÍTIuifif mx\c C^mumn 
uxMnn. 260 2— cnéAD í Aíi Ant>pAinn-se ak émmn ? 

(^ft bÁf ttí SúitleA"bÁiri). 

Cfé^T) í *\n Anbp^mn-fe a\\ Cif mn ? 
nó Cf\é*\*o TMtfitM a Tw\oif\-géibinn ? 
1nif 6fu\nn-f\u,<vó v\a fé^vo fe^n, 
C\\éAX) au c-Arhtu^\t) p\'f h^if^e^t) ? Sé-Affiái'ó 111 T)onnc,<\t)-d x\n jte^nna. 11 

C|\éxvo X)Á T)CÁmi5 ce^nn 1 gcednn, 265 

Ctót) f on^if XiÁtA tl^oite^nn ? 
p\ij\ce CAOib-féit) n^ ngé^ ngUm, 
C|\éAT> An c-^om-t)éim pá'fi he^f c[\a*ó ? 

II ó Cf\éxVO fá'f cjváocA-ó *oo ctnpnn, 

Aoibne^f mó|\ tTluige murfi^n? 270 

gofun-fonn bf<\on-fUx\fi th\nbA bf\e^\g, 

1ló x\n 'o'^on-tiAim va\vIa a ctnf e-At ? 

tMf tlí Óúrtte^bAin Siuij\e, 

^Át íftigce x\f\ n-Áif\T>-fciuif\e, 

llí CU<\c if CU\i|\e |\om ójvái'ú, 275 

T)a\|\ T>c<c\if\e au cf\u\c t>o cex\fTMit 

T)'é*\5 ua oifVóe*\f\c Ao*óa 'Óuib, 
6ogx\n mx\c T)omn,Aitt THUAf ai§, 
U15 T)o tti*\c-b,Áf au cuijt cemn, 
guf cuif\ u*\cb*\f A|\ Gifirm. 280 

TH mongnA x\ héA^ x\n fémmt), 
Ue<<\nn-cuif\ ^tiAt) fít f em-6ibif\, 
ponn pnn-ge-dt conn-b^n x\n Cf\íf\> 
Lom-tán •o'imneAt) if -o'eifit). 

11í hiongtM niAtti 5^\c ne^\m<\ig, 285 

T)o T)|\uim T>uU\ Uí Stntte<\bÁm, 

'S 5^n 5n*\oi x\fi a fé^n-cuAC-Aib fm, 

A5 mnAoi tf\éx\n-UudCAit Ue^ccm^\if\. 

Ileim-iongn^t) f^ triombux\it) *oó, 

T)'^\icte tmttce 1 ÍVUotugfUA, 290 

CLáf ^\irhf\éit) cots^c n<\ gcon, 

pof\b<\c cU\it)-f\éit) 5-<\n corhcfom. i'2 Udnca 

Sliocc *oiu\rwó Atl Duinn ójUMCAig, 

Síol )-"k\óv\ tiii|\ ríivntteAt-Atn, 

tlí rw\criu\f\ ón Tu\oir\r*e At\ •opong, 295 

j.\\n gCfVAOib-fe 1 5Cv\c tttuige CuxVtann. 

t)e<\5 T)o ftt cf\u\c tiú T>Cf\eAU\rh, 
Ri cj\oc pingmn puitc-te^tu\i|\, 

v\ Olgf\e 1 11T)HflUVÓ T>0 T)Ut, 

tlí-nuvo pa jt *ooitge •oéAtt.Arh. 300 

tlíoj\ fmu-Atne^*o^|\ fmóit n^ gc^c, 
Sex\cn^p<AC meAfi ip ttlAon^c, 
X)Á f\í tllurfum jm ce^nn Cfieoif\ 
Dutuvó X)o óe^nn a gcmeoit. 

péiútim mAc CfuorhcAm wa gcrve^c, 305 

tlí cttírh^it mexvnmA tTluirfme^c, 
tlíoj\ fít atí Cfé^n 1 T>Uig Duinn, 
T\Á]\ t)tig a ff\éx\m 1 bprve^rh^mn. 

Gocmit) nÁp éirmg T>ume, 

T)omn^tt móji tmonn tn^onrhuige, 310 

£i-ann cruvmn-rhedfi nÁf\ ómnce um cf\óó, 
Linnce a n-^i^ge^n T>ob' longn^T). 

tlí T)e4f\mAT> T)Am 50 buxvúx\c, 

Uúijt x\a mbruvcdó mbeAnn-bUxVó-dó, 

X)Á é^ócó^oi 54Ó puiftc 50 bpjiomn, 315 

T)o cr\éAcc-óf\Aoib Cuijac ir* Cfuorhcxvinn, 

tlíot; fít T^rhrunT) n^\ T)Cf\e^f *oce, 

^o mbxvo í tn|\ v\a ^ruMnnce, 

X)Á feot-fuit Am]\A X>a "óíon, 

Cf\eófuiig caIívia vía scxvic-gníorh. 320 Sé^pfUMt) Uí 'ÓonnóA'ÓAX *\n gteannA. 13 

Híof fíte^vó teo |\e a litin pn. 
Scfiof -a bpféAtfi x>o cLáfv CxMfit, 
t,onn-ófu\inn r\Á\\ ceitgeA'ó te cóif , 
Conn-cUrmn n<\ meifv5eA*ó m-áot-fpóit. 

tlíofv fítexvó T>úmn-ne fe*\t éigm, 825 

A te-Aóu T)o cemm móip-éigin, 
"leorhAti T)o n<\[\ ce^fc *\fv 'ocoit, 
eog,c\n 1 bpe-Anc 1 bPfiAnnoaib. 

THorv fíte^m-Afv póp, fe*\cc n-<\itt, 

1onn^\|\bAT) oig|\e *Óotrm<\itt 830 

temn 1 5C|\e-Aóc-tocx\ib fvom ctnp, 

A nem^ bne*\c-cnoa<Mg btn\tK\ig. 

T)tij\px\n tiom a\h f e^ng fíce, 

1 5crviopU\c tiA coi^Cfíce, 

1f 5^\n Cfom-gAJf <Ag béme bdn, 335 

1 5CorhT)^\it cétte Cfu^óAn. 

X)Á mb^vó ci^f ^5 t,eAiii4in lirv 

T)ex\5fAX) ce-Ann cinéit pmngm, 

AT)éx\fvfx\oi m\f\ b'iongn.A'ó ^nn, 

'Oé^fv-c^oi pionn-b^n n& íu\bx\nn. 340 

X)& "óe^c^if coirh-rhex\f curhA'ó 
íle bingex\n^ 1<Af\-murh^n, 
X)Á scix\c if ce-Ann-CfUime mé 
p.A Cf\ix\c fe.An-cumne Uóime. 

IpÁ'n *oc,Áfc T)cmn n^c cÁfc tnío-n-AifV 345 

U-Afv éif éA^A X\\ Stuttiob,Áin, 

ílí pLÁn -AomncAó n^ uttc\rh 

1 scLÁfl T)AomeAC T)eAf-mtirhAn. 14 !X\nCc\ 

Í"ii5 b-áf onóon toc*\ Léw 

v \|\ fíot Cuij\c <\nb.\ áx\ oit-bénn 350 

fóip 5.AÓ |\K\m um lAiimneaó t,uif\c 

CiAi'óneAÓ cuimnec\c a córh-guij\c. 

Ú^\mi5 ni foóc\f fÁt-Aó 

TX\ éc\$ oUc\nn x\ncj\c\c.v\c 

gAó bc\in-finncec\c ctoc gtif órvec\ó 355 

t1m toó U\in-tinncec\c ttngex\ó. 

U15 *oo bif c\n rhín-rheif-fi 

Ctót) x\ gec\n 'f^n ^nrifif-feo, 

A5 nec\ó x\n 5c\U\|\ nc\j\ 501 n 

Do mec\c coruvó nc\ c-Atrhátn. 360 

t>c\ ní btioccmc\r\ a mbrvomicvó 
11 í béc\T)c\U\c tocU\nn.c\, 
D'cMCte ,c\n nirhnró c\r\ ce*\n-c\ 
ílc\ hmnbif 5^\n éi5nec\cc\. 

5^n béic c\g brancnexvó me*\Lc\ 365 

1 ti£toCc\ib ax\ goif\m-t:e>cVÓA\, 
5^n mc\oróex\m c\f\ mec\f c\muig 
C'n 5cec\f nc\ot*óex\n vo nec\f\cuig. 

5^n fec\nóc\f ^té x>o gU\ticVó, 

gc\n éifcec\cc te hex\Uvón\d, 370 

U15 x)o cteic tuif5 tlí togc\ 

t)eic 5c\n uifvo ^c\n c\tmfotic\. 

Síon fUc\f 1 n-c\impf cec\fbc\ró, 

Síon ce x\n cfÁc nc\ó uifec\fbc\i*ó, 

An cec\cc\if-*óúit *oo ctc\on cfttc 375 

ys fc\op C|\ec\Cc\n-rhúif Uec\mfc\ó. Séx\ffu\it) tlí T)oiinóA"ó^ ^n ^te^nn-A. 15 

Tlí be.\5 tioin ^|\ U\bfw\f Aip, 
TDo ctnpfe ní cu^ja focu\if\ ; 

Cf\é-v\T) ACTZ TXAfhn-A TMOf\-bf\Óm "OxMTI 

lv\bfu\ trT-Aon-gtóip a\k CógvMi ? 380 

p\'n mbúiT) mbf\íogtrix\{\ iu\p bjuf móiT> 
Sípim féin c<Att &n UpíonóiT), 
5^n b^\og^t CAbfiA 'n-A cionn, 
S-AOf\AT) a x\ntn^ -Afuppe-Atin. 

X)' Vía StíitteAbÁin fípim pn 385 

Ó T)'é*.\5 coitt-bite x\n óofCAip 
Su-Af 50 t>cí c^iuiu\mi T)é 
Rí tu\ twvópann 5*\c ém-cpé. 

av\ ceAn^At. 

Cpé*\T> óippne n*\c pó-ttngfe-A'ó cLacc c-AnncU\im 
Upé póT>-ctnpm Oóg^in 1 bpe^pc ]?p^nnc<\c 390 

5&A5 póip-bite bóp*o-oipip bpe-AC te-Atím-A 
1le a\\ cófu, mo *oócu\p, 1 T>cex\f Ue^mjuc. 3— sm ortcti^vó pa rroomuim-se mo t)éAítA 
^oeAtic. 

(&p oÁr So|\ca ní 1TI1C T)otrjn>Aitt, beAti 1v\jttA tflúrcpAróe). 

Sm opófuvó pÁ nT)oipam-pe mo *óéx\p,A T)e,Apc, 
A SopóA nu\f\ t>o •óopóuig ^n c-é>A$; T)o *ópe<AC, 
OtcAp ctip T)o poU\p-ctnpp 1 $cpé f^n bpeapc, 395 
'^S^n bfoc{i<\c 1 nT)oif\cev\cc f^ é-An-Atb pc«Apc. 


Ib' TX&tlUA 

A poU\p-be*\n ó Céip Coju\inn, pÁ péAf\riu\n nu\g, 
Oon oopb-ptnt "oo coctug x\}\ 1ÍK\ig Leu\iu\ An cac, 
TVptnt Copnu\ic tjo pocntug 5*\c cé.<\}\iru\ 1 sce^nc, 
1p rj'ptut Cóiu\c rhij\ ó TXm The^nn-dm iu mbéimex\na 
CAitc. 400 

A gopm-rjeAnc^c po}u\pcx\ nÁ\\ éxvotng pe,\p, 
1p nÁj\ toc\n£u\ 1 n-c\m cotpbinc via pé^Tj á\\ cex\cc, 
1 ^ConcAig coin 50 gcnocc-An mé mx\n pcádt te 5«at), 
*Oo coptru\U\cc mu\ potU\p TMm x\}\ cnéxvo n^\ mb^n. 

TX\ motpxMnn tú nton "óe^CAin TMtn mun<\ bné-Ag mo 
pcx\i}\ 405 

A coincip mnÁ fjnotU\ig git -o'puit AoTjnx\ ip ^inc 
1*o pocfu\iTj ó'p T)on^p TMtn n.Án péx\TMp ce^cc 
Coipcpe^T)-p^\ T)om goU\nc.A tp mo rháAU\ te,Ac. 

T3i.Anm.AiT) Ó5 Ux\ Súitte.Afj,Ain ^5 pne.A5ju\ : 

tlí fií Sonc^ ip oncn,At) T)om *óéx\|\x\iD T>ex\nc, 
tlÁ T) , oibni$ 50 bnopctngccAC mo téice ^5 ce^cc, 410 
11x\ pocntng 1 IÁ]\ nVocc.A-p.A 5-An CftAoc.A'ó cnexvo, 
Acc bip 'OonnóA'ó^ 1 ^Ct^n Con,Aine T).Án séittexVó 
pex\cc. 

Lárh opc,Ant).A n^ Tjcnom.A-cne,Ac T)cné.An c.An te^n, 
tlÁib copcAfrcAó n^ *ocoinnn-fJex\nc 1 T)Cfu\oc-A*ó cne.Ap 
Pmtj poiticex\c -Áfro-ponupcA 1 ^céitt 'p 1 pm.Acc, 415 
X)Á\\ coprh.AtAcc ^An coinme,Apc neAóc 6ifJin pe.At. 

1p mt) f?oU\nn.A .Ap a\\ potcxvó &n U\oc nÁ\\ LA5, 
£uit oifróe.Anc ó toc.Aib Uuipc ip Lém nA bpU\ic, 
£tnt cop^\nc.Ac Cmn Cofu\mn T)o péÁXr §.ac cac 
An ne.Anc VocU\nn.AC t)A upopcuinc poin -a néinmn 
Ainc. 420 Séx\ffu\ró Uí *OonnC^*óA <\n jle^nn^. 17 

t<\ tom,<\-cf\ex\c 50 fott<\f nA nj^e'óe^t x\f\ fxvo, 
U-áfc ÓofimxMC tfnc *Óonnc*vóx\ 1 scfé f\e n^if, 
Háib cof ^ncAó mx\fv Con^tt m«<\c Héitt n^ *ocf\e^f, 
T> , fÁ5 focru\m a toif\bex\f\c ^5 fvéicpb re^t. 

tlíof toif\bif\ t>o foU\mAncAcc "Óéntnf ge^n, 425 

1f níof\b'obx\ij\ T)ó 5f\oT)-imifC n^ ctAon-fuín x\f, 
Acc f oftifCx\cc if foif\cite^cc te ^té-áf ótnf\ c^t, 
'S £tif\ ctitn coTMtc^ Avin t>o focfung ^n féite & ne^t). 

& Cof\m,Aic riA scomgtex\c, mo rhe^t^ te<\c, 
A coif cif tntii bf\otU\ig git ó téicgtmn ^ic, 430 

tlí't cof rhAitex\cc te corhcfom cif\c t>o*o g^xot 1 n^f, 
Ó obx\mnex\cc b-átf T)onnóxyo,<\ cx\f\ éif mo ófte^ó. 

1f cto'ó fott^f t)uic Sof\c^, -A Sé^ffxM'ó, & ce^cc 
T)on bof\b-ftnt *oo coctng 1 tTUig té^n^ x\n caú, 
ITIo cf\oc<vó-fx\ má'f ofvófuvó *oé<\ru\ x\n bex\n, 435 

TU 50tx\f\cx\ 1 gCt^f ConAife te c^\ob nx\ bfU\ic. 

ÍT\Á gomex\T)x\f\ ctiffw\inne atigA Cf\é^\n n^\ T)Cf\ex\f, 
'S^n n*ooif\ceAóc 50 foU\igcex\c 1 tT1x\ig téx\nx\ df\ 

T>cex\cc 
A foU\f-cofp 5^\n T)o óof^\mc x\if\ x\cc téme U\$, 
*Ootn óof rhx\ite^\cc níori toirvgce "ótnc é m^f c*\c. 440 

'S stift f otU\f T)tnc, & foif\b-fif, T)0 f\éif\ 5^\c f Cx\if, 
tle comgteAC^\ib coicóionn^\ nx\ ngACóeAt gurv b^fe^f, 
p^n T)coicim fm 50 coitcex\nAó foirh fu\e n<\ f\ex\óc, 
Of caUvó gAti foU\igce<<\cc x\n t^e 'f An rh*\ig. 18 TX&flGA 

■i— iw\u ctnnteAtt a Conp 'SAtt u^vig. 

(Afi WAC rilAjmiif Uí ÓAOim, 1669). 

tk\]\ éuipce^p a copp 'fx\n tixMg, 445 

1U\ f\<\ib 5^n nuupe^p & iiu\om, 
50 jw\ib <\f\ fé4fCx\ 1 n-ííif\ 

5^c mnt te nx\ó cé<\fcx\ tk\ C*\onfu 

tl1ój\-é*\cc T)o moUvó x\f\ mtnfi, 

tTI^\f\ x\on if coifté\<\n -<\fi T)Cx\ipb, 450 

Scéirh a óotn^\ 1 gc^ot-ti^ig *óoif\b, 

p>Á fcttxvó T)f\omA CAob-f ux\if Ux\ifb. 

1f é m<\c tTUgntiif mo bf\ón, 

p* fioc n^ S^\mnx\ f o ^5 f tun, 
Ómis "oo cf\om-gÁip n^\ f cé^\t 455 

got-g^ip nx\ T)Cfé\<\n if na T)Cfuix\g. 

tl-Aoi mbttA'ón^ fe<\fCAT) fé cé<vo, 

A^tif trnte ó gein Cfíofc gx\n óoitfi-rhe-Apo, 

Cúlf tUAÓ ^\oib x\CC C<\f 1f COf\, 

ttx\ Caow'i te X)áf -§u\\ bx\fc<A*ó. 460 5—50 mtíAt) StAtl t>eARRtA >oo tmiAti. 

(T)o bjtiAn tTlAC Stnbne]. 

50 mb<<vó ftán be^fft^ tdo t)fix\n, 
SLÁn r>Á gnúif if T>Á gté-gi^tt, 
1 ngojAC if 1 bf-dn 5^6 f tunn, 
SLáti t>á copp if T)x\ cottnnn, SéA-pfiAi'ó tlí 'Oonnó-A'óA &n jte^tin^. 19 

SlÁn r>Á óe&rm if t>á cop\, 4G5 

StÁn tiAim *oon t)f\ix\n tieifftA-fO, 
Ó t>í 1 n-o^n *oÁ rh-Aif e rhif\, 
X)Á fUin x)Á txMf e X)Á f e^tMtíi. 

Hí ctuit ní c^orru ce^ftc^, 

tlí ame ní cu<<\t-t>e4f\c-<\, 470 

Rti5 f-Á'n x\m-fo a\\ x\n *ocíf , 

Cn5 An fm^itc feo a\k & f mei^ín. 

Acc te^tcfom tíonrhx\f\ &x\ 5 01 ^t 

1f bu^n-be-AfC-A -^n tu\ic ge^momn 

5^c Cf\om x\f\ f Aoij\-t)f\i^n *oo fU\*o 475 

*Oo tom OAoin-giatL ^f\ sc^f &x>. 

CU\nn <5itjij\ b& hoifVóe*\fic tmoi5 

guf ^n*oiti n^f\ ttntt c^c^oif, 

Cifce^cc éA^cóf^ x\n § 01 ^ 5^ 1 Ti 

■6.<vocj\ótu\ *oo Ctoinn cStntme. 480 

tlí cti5 1 x>cíf\ Cóg^m tntt, 
Y\Á 1 *ocí|\ cntix\fx\t)tiig Con^itt, 
Uog^vó Cfíoc m\f\ c<\itt x\f móiT), 
T)o ffíoc p\itt Ap <\n t>fe-Af 015. 

Tló 1 t>psnx\ic &n ftnnn ti^\me, 485 

11ó mf n^\ UtiACAit) c^\oit)-tix\me, 
Ctuxot) -dicme n^ ^cte^f n^tnte, 
1 me<\fc fx\Of\-rrix\icne n^\ Stntme. 

X>A]\ le&z ní neAT)COf\cx\ tnte, 

X>o tomf\^\*ó t)f\tc\n tMf\f\-t>tiróe, 490 

póif\-fme n^fA g<\it> ó 5*\tt, 

¥& xx\e&\\ cfóitige cx\ct)^\f\f\. '20 TX&nu* 

A bjU\úvM)\ Vuitn\rú, a t>|\u\m binn, 

v\n c-Aon-'Oid 5lój\tru\j\ gui'óim, 

Ó cá jjdti ctu\m seájtjvfcá 1*0 £v\j\, 495 

SU\n beÁ|\|\Cv\ f ,\x> bev\j\fu\t). 

An cecui^At. 

SU\n be^.\|\|\tv\ T>om bfu\Cv\ij\, T)o t3fin\n ,c\n gfinn. 

Uv\ib Á§tru\f\ T)0 fv\|\-fuit t\& 11u\tt if Ctnnn 

Uáfíi U\i*oi|\ if iu\i|\eAó 1 n-u\Cv\ib pU\mn, 

An c^\m cjuSróce-fi tÁ\\l<\ T)o gn\tt t>o cinn. 500 

5ju\m b^\if x\|\ An T>c.c\iptif téf\ ci<c\p.cvo finn, 
An 6fU\m x*it T)o f^gxvúxvó <c\f ctMb avi 6|u\inn, 
glÁitíi g-áftA da gn.c\cx\c 'nx\ *oi^i*ó a^ T>f\uin<5 
f t\Á IÁ ftri-Áit <c\f\ A|\ 5ce,c\frox\ib 50 mbi*\it) f\e x\f\ Litin, 6— is tmónAc tno úocu, 

(Spx\inéi|\ín fpéif-géif e^\c f pofc^m^it, umoffo, *oo 
bí -dg SéAffVcVó x\£tif c^ftA 50 fuvib CfUMc x\fb,v\if\ X)Á 
n^ic-'úécvn.cvtfi 'f-Ati locLcvinn 50 nT>ex\6<c\ró "Oftnmín .1. 
<c\n fpx\méx\f &■£ fpxvm-fixvó^c x\ft tía tucxvib ^tif fic 
ce<c\nn T)íob <c\f ceicex\m ó'n socvc noc t>o bí vá cc\fx\nn 
1 mbé^t "Oftnmrn ^uf f o rh-cvtfb T)o Lcvccvif í ^vguf t>o 
6^vn Sé<c\ffuvó cttnce cx\omce m^\f te^\nx\f). 

(fonn : "1om bó Agnp tim bo.") 

1f bfónx\6 mo tocc, 505 

go cóiffex\c T>om ftcvo, 
1f cf ót^s mo cofp, 

1f T)eof >c\6 mo *óe^\fc. 

lom bó x\^tif um bó. SévApfUM'ó Uí ÚonnóxvóA &n jte^nn^. 21 

TX\ fcóttp\mn mo Cfunc, 

11íof\ ceoi*oe mo cj\ex\c, 510 

T)Á n*oiú5p^inn x\n ffuic, 

tlí múcpMnn mo cx\ftc. 

1om bó x\5iip tim bó. 

tlí't ftnnneArh im cojtp, 

tTlo fpioruvo if U\£, 
T)Á n-icpmn-fi cojt c, 515 

tlí rhtnffinn ce><\f\c. 

1om bó ^sup tim bó. 

1 f ceotdib v\a f cot, 

1 f eoTMio v\a f e^n, 
1 gceotc-dib nA scjaoc, 

1f f ó-beA^ mo ge^n. 520 

1om bó x\£tif um bó. 

1f nimne^c mo got, 

1f coirhigceAó mo óneA*o, 
&5 OAomexvó mo con, 

'S if cíocf-Aó mo f cfeAT). 

íom bó ^tif tim t)ó. 

íTlo coiteÁn -oob 05, 525 

1f 'oíomtMi , óex\ó a ófíoó, 
Cé'jt giobx\ncA a gtóf, 

Híojt 'óíogb-Áit x\ gníorn. 

lom bó xxgtif tim bó. 

A bfuiccAó níof bojtb, 

A gnúif e-Aó níof g><\f\f), 530 

tlíojt túCAó a coru\mn, 

tlíoft gúngxxó a 'óe-Atb. 

1om bó x\guf tim t>ó. 22 QAma 

1lÍ0j\ CtítvMt A ÓOt^ 

1 f tígf aí) iu\ f e.At^, 
th\ ttícmAf a tOjA^, 535 

1 túbAto r\A LeAjtg. 

1om bó -A^tif um bó. 

ttlo coite.Án 50 bx\oif, 

tTlo gf\e.ATMn a Mf, 
Wé im •oon.Án X)Á éif, 

A5 5ex\|\Án ino c>Áif . 540 

1om bó -A^tif trni bó. 

1f f titftAC 50 moó 
T)o gtu-Aif e-Af ^m^\ó, 

50 f U-AtfxVÓ -A ÓOjtp 
tlí ftl-AfpVÓ x\ óx\b. 

1om bó agtip tsm bó. 

'Oob ti^\ittex\c a coji 545 

A5 ycuAt>AX) riA f caj\c, 
A5 f tu^.A'o n-A ton 

Af bptix\c-Aib x\ nexvo. 

1om bó -Agtif tim bó. 

A ttncini te ttitc 

1f mifce mo ftAt, 550 

T)ob ftifxM'oe a "ótit 

X)Á x>ctncf eAt> te cac 

1om bó -Agtif um bó. 

te btnte 50 moó 

T)o fite-Af x\m<Aó, 
gtif tni5ex\f x\n toó 555 

tlíof fittex\f ifue<Aó. 

1om bó^guf tim bó áédpftdi'ó tlí "ÓonnóA-ó^ -an gte^nn^. 23 

1 n , ooifii , ói£> x\n fttnf 

t\Á 1 sCtnmín n^ ^CfOf 
tlí nncigmn im ctnf 

5-<\n T)ftnrmn tetn coif. 

1om bó ^gtif tim bó. 560 

1 sCAt^ip n-A ^Ctoó 

Óf te-ACxMn n-A te-Aóc, 
1 bp*f\ru*'ó mo con 

T)o óxMtpnn mo fe>át. 

1om bó ^suf tim bó. 

An cx\n ttngmn <á|t mo teif, 565 

T)o fíne-dt) tem «Aif, 
A 'ótAoi'óce tem -úeif 

T)o óíoru\mn tem b-aif . 

1om bó -A^uf um bó. 

t)A ce^f^i*óe A CfvOIT), 

gé'f tAn-di'óe a ne^fc, 570 

X)a ne^rh-cUxoi'óce a cfe.AC 

I gc-AfAoiT) te oac. 

lom bó AS^f tim bó. 

Tlí CAObxVÓ xMI COfC, 

'S x>o céx\fxvó x\n ce^fc, 
ílí piAnxvó An bfoc, 575 

gé'jt "óe^f aó an óf e^ó. 

lom bó ^5«f tim bó. 

t1i cttncpeA"ó An míot, 

T)o ctipfeAt) -An c-ti^n 
T)o tingfeA-ó c^f tmn 

II í ctncpe^'ó 'fAri tti^iú. 580 

1om bó -ágtif tim bó. 24 T)v\nc*\ 

1f cu\ó tioin a ój\uic, 

A cub 'guf a potc, 
xNg fu\óx\ib x\n cntnc 

X)Á fcix\tU\"ó te ti<\if\c. 

1om bó Aguf um bó. 

fflo -óex\cx\mx\it a "óe^c 585 

&S S eA ^ún 'r\A gob, 
1f cex\nx\rhx\it ^\ óf\ex\c 

A5 ex\fctun 1 bpofic. 

1om bó x\guf um bó. 

1f mmne-Ac x\n b-Ait 

T)o-cím x\|\ a ófiuic, 590 

X)Á f Cf\10bxVÓ fx\n f Cx\1f\C 

50 cíocfu\c te cif\c. 

1om bó x\guf tim bó. 

A rhumeAt a^ muic 

X)Á gx\bÁit 'n-A cU\b, 
A gex\*o^n ní Stnfc 595 

A5 piOT)^n x\f\ fx\fC. 

1om bó x\$uf tim bó. 

T)ob éxvocfom a tf\uif 

'YIa béx\t x\^ x\n -áf, 
A rhé^Mt ^5 cuif 

>6\s féAóAmz a bU\if . . 600 

1om bó ^uf um bó. 

*Oo 5iobx\"ó 50 tom 

te cuitib a óe-Ann, 
A goite 'f^ 'opom 

A5 iot-óf 1 j;cfu\nn. 

1om bó -Aguf um bó. SéAffiAit) tlí 'Óonnó-A'ú-A -An g^ 6 ^ 1111 ^- ^o 

T)o ft&Atfmuig ^n tuó 605 

'tl-A *ófiAnnT),At ifce-Aó, 
tX\ ge-Annc,Aó a ftnutc 

1 T)ce,Annc,A ^5 ^n ^c-ac. 

1om bó ^guf um bó. 

ITlo tuftÁn gufi óaj; 

T1ío|\ fpe^vo-Án 1 fpóf\c, 610 

ÍTlo te,Ann«Án, mo te.Án, 

1Tlo be^s-Án mo t>f\ón. 

1om t>ó <A$uf tim bó. 

cóim-óeansAt. 
1f bjión-Aó mife if ní tiiongnA'ó mé Cf\íT) Cféit, 
1 n'oeoi'ó mo óuftAit) tM mimc 1 nsníomtxMb áAóc, 615 
Cé mó|A mo tuif\f e ní cuifiim ,Af\ TÍfuirmn t>féx\5, 
1f teop x)o ,a tuUAifc -a ctncim te tuicín téit. 7— vo t)íot) A5 U\o$AiRe 'SAti tios. 

(-A5 moWó Ati jte-AntiA). 
T)o t)ío*ó A5 tAogxMf\e 'f^ n tiof, 

gUfl CftAOCA'Ó ^f\ T)CÍfl CAf\ n--A1f , 

Súg caoj\a 1 5CU<Aó4ib 5^n gtAf , 

1f tU<AC«A1f\ gt-Af 50 CAOtAlb COf . 620 

t)un-gtAif e gf\ixMim,Af\ -An gte-Anna, 
A be^nn -Aoibmn if mi^n tiom, 
lon^nn f cÁit a ci-Ab 'f^ com, 
fonn f^gn-At-Ac pixvó n-A mbeann. 

t)un-gtxMf e gf\i^nm^f -An gte^nna 625 

&5 gtu>Aif e^cc te ft&Af-Ait> n<A gcfuoó scoft, 
t)-A gn^t-Aó -Ann te ceótcAit) Cfioc 
£eoit b|\oc bf\^T)^n if bf\e4ó. 26 T)áí\za 

tup|\v\f) coif-rhfn nA 1150JAC 

Ofc*\j\, Oifín ^stif ^r c 630 

CU\nn<\ UónÁm n<\ tAnii n^tAf 

1m gte^nn A]\ óonncfu\ic X)A ótof. 8— ní iputAinsiT) 501IX tnlinri. 

(4.T). 1670). 
tlí £111.411151*0 5 01 ^ "oútnn fíoctigA-ó 1 néirimn fe«<\t. 
Af 5crvoi"óce 5A11 girhtuigxró if íftuigxvó fé n-4 fm^cc 
Aj\ 5Ctinu\foo tuige^tig-A-ó if T)íciti5^T> x\f ^ctéifv 4fv 
pv\-o 635 

1f f uifvm 4 mío-ftín crvíocntig^vo a\\ f^og^it x\f . 

t1íof\ ftigce *04f\ n-roitigxvó Uorhtigxvó bf\é45x\ó be^\r\c 
5^n cunix\f -An T)tigiT) fiti 1 n-^\onóúif "o'éite^rh ce-Afc 
Utngim 5tirv fíof-pti*óx\rv fíoctigxvú f<\ob n-A bf e^f 
te a 5Ctn|\i*o 1 scfvíc T>úmn sníorhtigxvó téif a 
5cex\fc 640 

T)^\fv T>ctibx\ifc 50 U\oice<\rhx\it ttnge t)tímn fé n-^\ 

fmx\cc 
ITIo cuiffe if n-Aó *oíon. T>tímn x\on ctnt T) , Cifvmn Aifvc, 
Af 5Ctimx\f if T)íoc-curhx\n5 ní fiú ftnéAfv a\\ ^ce^fvc 
1Tltmx\ T)Ci5e 5^\n m^itt cti^Ainn mmitig,<\*ó éi5m x\f. 

T)o conn-ác nx\ 5^01*01 1 tm fíoT)Arh^\it f éA*o&6 f e^\t 645 
Ctimx\f At cíofx\rhx\it cfvíocn^\rhx\it céxvof At>Aó cex\fc, 
Soitbifv fx\oiceArhx\it míon-tífv m^ofvóA me^f 
ptexVóc-A f íoftAtii-Ait f íonc^rh^it f é^\f caó f ex\cc. 

Ctnfvice C4ome4rh^\it T)fu\oiceArhx\it TMonn^cc^c 
t)ioru\ice bíoT)5x\rh4it 5x\oif ex\rh^it ^Aet>eAlAó 5t<\n,650 
jo ctncim 1 bprvíof tm T>x\oifvfex\rh<<\it U\e nx\ mbfve^ú 
n^fv ctntte^TMfv mí-ctti if Tnoctig^-ó X)éA\\AC "oe^fvc. S6<\frw\ií) Vlí 'Óonnó-A'óA x\n gte^nn-A. 27 

goifim if ^ui'óim f tínn Cfíofc óus^irj. CAorh *\n ft<\it, 
TVfuUms a c-Aom-cfú 1 5Cf\x\oirj curiums 6éx\fCA 

cex\cc 
50 sctnfexvó ^^n inoitt óugdinn f ao\ ótú 5 Ae ^ 1 ^ ' n ~ A 

^ceAfc 655 

S 50 fCfio|Mi , ó n-d goitt ú*o rM f\iú 1 ^céin c<\f\ te^f. 9— 1S t)AílftA Aft ATl SCteAS. 

('Hu^if t>o cuif tlí Cofm^c II. ^éÁlA *\f\ av\ f\omnc x\f\ 
tx\U\rh íia tiéifeAnn t>o rvinnexvó f-Á Cfiomuett). 

1f tMf\fu\ x\f <c\n gcte^f avi fe,<\cc *oo cex\cc c^\f cuinn 
tej\ tex\5-v\T) fx\ fUic av\ Cf\e^b fm éirjif £mn, 
C^mA nA mt)e,<\r\c T)o fU*o 50 cU\on x\f\ 50111115 
téf 5e,\f\ruvó x\mAC Af\ gce^fc <df éiftnn tutt. 660 

1f T>ex\cx\if\ a me^f 50 ruvirj 1 ^céitt *oon -oftnn^ 
Cex\px\*ó ti-á n-x\6c T)o Cx\rjx\ifC *o'x\on rhx\c 501U, 
50 bfex\cx\T)x\f\ t)|\e^\c v\a rjfe*\f\ a^ Sé^\f\Uf Híg 
gtif\ f cx\f\^\T)x\f\ nex\f\c 5^\n 6e^\f\c te óéite a tjoitt. 

X)o f eAnnA*ó x\f\ f at> av\ fe-Acc fo 1 n6if\mn 5^\oiT)it 665 
1f T)ex\f5C^\f f ex\f c^\ f e^\f\c 5^6 ém-pif\ "oíorj, 
11ó 5Ucx\i*o a rjp^f 5^n fCx\T) if céi*o c<\r\ cumn 
1f ge^tt^iT) CAf\ Ajf 5<\n cex\cc 50 n-éx\£ ^\f\íf . 

Cé ne,<\f crhx\fv av\ c.<\n-f o x\f\ 6U\nn,<\irj 5x\et)eA\t ha Joitt 
1f cé ru\cmx\f\ a fCx\iT) te fex\ti bpf\éx\m^it) ptomn 670 
X>o *óe^fCAít) a scx\f c ní g^tMiT) £éitte,<yó avi fumn, 
pe<\ff.<\i*ó 'n^ ff\<\f.<\it> fe^fvg X>é 'v\a n*orunm. 28 X)átka 

<\ v\Cv\i|\ tu\ bpe*\|\c T)or> óexvo if *oéx\nc*\ 5tut)e 
Ce^fcuig m\ leáf <\|\ p*vo 1 néifinn 5x\oit)it, 
1f leAfUlg mva 5cec\f\c g^n ce*\p 5^0 ^on -oon 
■OftJing 675 

lf difig A |\eAóc 'f Á rw\t *oon ctéifv 1 5C1U. 

11 ó if a\ccaoi if IA5 í av\ UAifte ^noif ! 

CllfA -df Cx\U\lt)e <<\f ÓAltlt)lb CUx\fu\fCxMt, 

t)oT)<c\ig p*\ li-AC-Ai'óe if Aifcit)e fux\fw\ó fin, 

1f tucc oijvóe^fvc fex\gxMt)e 1 ^CAipíb ctu^fA.\c^\. 680 10— niAjAit ctrni tieAti t)o togxvó. 

íl^ coig be^n óof -fx\TM, ófútxdc, óxMn-toifv gne^ó, cn,A- 
5^f\c^, r\Á be^n ceoó^nx\c, óx\ot-fti^fCx\c, c^nnrum^ó, 
ófvumn-cf eitce^c, x\$uf n-A coig -Af rhíot cun^ n^ ^|t 
óomín comnte n^ an fiAo^t) fu\ibex\TMC r\Á Ar\ riu\oi- 
óe<\rh Cc\fAT), r\Á x\n btomx\nnAC bex\5-rh<Mcex\f<\c, ná 
coig nx\ T)ub-rhn^ be^gA cofv-tuifv5nex\c.<\, Ájvo-gotdóa,. 
inion-u^\f aó^, ná ^\n buirveóg rhion-u-dfAó, r\Á ax\ CAot 
óU\nnrhx\fv r\Á Ar\ bix\TMn bAot-tex\rh r\Á be^n bot^-mórv 
5^n seif, 5^\n coif\cex\f, g^n cáb.<\cc, n^ fx\rhx\ifc ^An 
f oite^vó 5^11 f úAt&T) r\Á fóifc g><\n pumneAt) j^n f^f- 
c^vó, n^ cuifcín cuacx\c, crvom-éifex\ó ná bex\n ^5^ 
mbeic bé-At ZAr\A T)ub-gU\f, ffón pvo^ crvom ^guf 
cmmg tex\cc^\ fínce, ^\$uf fóf r\Á coig be^n coife 
bpice buit)e r\Á pífe oáife ctúrhuige- 

Acc coig be^n bex\f mx\igT)e^n^rh-áit, íy\ao\\í)A, rruAtt- 
Cfvix\ttAó, 5éx\5-teAbx\if, cfátx\rhxMt, 'n-a mbeic cru\ob- 
potc ctaon-Aó, cu>dó-buit)e, c^m-f?te>AfCx\ó ^ice, ^guf 
éx\T)^\n ÁLainn fó-te-AC-An if m^L<\it)e cúmc^\ c-Aot^ 
c\A\\-i)or\A -A^uf 50fvm-t)eAfC^\ ^e^n^rhtA £L<\f<\, X)Á Óéc\ff\c\it) Uí T)onnóx\T)c\ av\ 'SleArmA. Í9 

gf\tuvónc\ 5e^|\[\c-A, 5f\iofc\rhtc\, Aguf ffún cíimcc\ Cc\ot- 
potU\c be<\<5, béAt bó[\T)-t)e^f5jbinn-bf!c\Cju\c bc\ot- 
foctc\c if T>ttíic-"óécVO TMic-gec\t T)ec\g-t)éc\nc<\ if tiunn- 
e,Át nu\ifec\c mín-gi^\f,c\c if tí-uóc. tite if Cftu\it)-cíocu\ 
cxMtci"óe ip fc\or\-cor\p fe^ng, tifc\ccAi , óe fénfie fénri- 
gtc\Cc\ ftíme f tex\rhm\ if ftc\ic-méc\ru\cu\ becV£c\ bo£,c\ 
Uán-A becV£-c\tCv\óc\ if mc\ot-gttíme méice 'suf cot- 
p^\it)e T)ír\ec\óc\ "OAÚAriiU ^5Uf cr\oigcec\cc\ Cc\nc\it)e 
Cc\ob-fmnt)ce. 11— mAtiijriAt) seAptiAit) m X)onnCxsX)^ 

(b|uíi|te.) 

'S a mc\ir\e<c\nn *oon gc\ffc\t) gec\nmntng gtéi^it, 
TVingev\nc\ib fionnc\ nc\ 5ctucrhc\f-óc\f5Cf,c\ob-fotc, 
Ufé t>4f c\ n--c\c^\r\ 50 lic\nbfc\nn éignifc, 
X)a f\ó-cr\tiAg c\n ex\tcc\-fo c\g ff ec\5fx\ a céite. 

A mÁtA\\y T)'ec\fc,v\ir\ "o'ftnt §ec\fc\tcc\c jféige^c, 685 

1f T)'c\fO-ft1lt x\Cv\ftt)c\ c\n tXc\ff\cMg c\fv Cc\Ob T)1, 

t)c\ Cc\fmc\nn T)íon<<\ if coim T)on cc\ob-nocc, 
Cóim-rhec\f f\e a caoi a^a ctomn níof b'f éiT)ir\. 

tlí f tii5e-c\t) ftix\n 1 ftic\if\cex\f féirh-cfoc, 
1 5Cc\iT)f ec\rh cc\ruvo n,c\ 1 T)cec\5<c\f cc\ib ctéife, 690 

t,e T)i-c\n-curhc\'ó Cc\f\f\cx\nc\ig cne<c\fc.c\ ^c\n cU\on,c\, 
1x\r\ fCc\f^\t) T)c\ conc\c conncc\c féi-fi. 

An cu\Cc\ir\ 'wa^ tu\c,c\igfioT) fe-áUvo 50 féc\nrhc\f, 
'Sc\n óc\Cc\i|\ níof b'c\nnc\rh tticc fe^nmc\ if éi^fe, 
An óx\c-c\ir\ feo ó ce^\fCc\ig fex\f\ Cc\ifcit T)o céim- 
ec\nn, 695 

1f cACc\if\ m-c\f c\mm cti ó'f Cc\Cc\ifv $v\n Séx\ffc\t). 30 1lK\j\l>nvU) Scv\fju\R) llí T)onnc*.\tu\ x\n §te<Ann.A. 

tlíort trK\U\j\cuig AigneA'ó a rftAt-Af 'f a méine 

'Sán mbtuvóAin *oo tuxvóxvó beic CfUi<Mt> p\n c<Aob-fo 

San U\ -oo cuAró Y^ n cu-Atn-A 1 n-'-Aon^ 

TVimcig |\e n'Aif a\\ rh.Ai|\ t>on féite. 700 

11 í teAtu\nn uinn ffuocAt níof f*\i*oe {\eim-fi, 
S 5An teigeAf mo CfveAó a^ neAó r>Á n-é.A5fxMnn, 
a\cc fo AtivÁin ní riÁróce f.Aobx\, 
5uj\ bu-Aine a X)lÁt cr\é cj\,ácc ua f^og-At. 

A 1lí n*\ 11-^1 nge-At *oo "oeAtbuig fpé-Aj\c,A 705 

A mbí Y^ n c-At-Arh, j\ex\nnA 'guf fvé<\tc.A 
t)eir\ fu*\fCx\tc,A -a <An,Am ó pe^nn^it) 5^n T)x\ofv-brvuro 
Su*\f 50 fU\ice.Af-bfvug ,Af\fuM > o-1Ílic X)é x\j\ tleirh. 

1f •oocAjvtuvo ctéib CféAÓc-gon^ if ci-Aó f^n cíj\ , 
Ó oj\cjw\*ó <au cé b'péite r\e cix\n fx\n cj\íoc, 710 

ÚU5 m'ofn^ 50 cj\éic éignifvc 1 mbtixvón-A <Aj\íf 
ÍY\a\\ ctoipm -An fcé-At t)éi , óe-A , oAó fo 1 ii-i,aj\c,aj\ 
T)fvuin5. 

1f toif cne-Aó enfnT) Laocjw^ 'guf cjuxMce cjuoc, 
1f bofvb-got b^oc béice n^ Ii-aó *oo tíon, 
1f bfvOfcuigceAC b-Aog-At béime f-Á'n bixVócAó rh-AOt- 
"úim 715 

1f n*\j\ coigitce^c f pj\é -acc *o,Aonnx\cc,Aó T)iAt>A f íoj\. 

1f fotU\f ^ufv éA-5 fx\of-fUMC n-A mbj\ix\c,Af\ mbmn 
X)& óof n*\rh T>on ótéif *o J éi5fib if •o'i-AfijtAó ftige 
]Te^r\ foifvcit 5>au f jiaoc crvé^n-ufvf-A p na 5-An f uige,AtL 
'S if toifctgce av\ c-é-Aóc Sé^ff-At) beic fi-Af 'n-,A 
Unge. 720 NOTES. Geofrey O'Donoghue, of Glenflesk, whose poems 
are now, for the first time, given to the public, was 
head of the G enflesk branch o£ the O'Donoghues. 
He lived during the latter half of the seventeenth 
century, and seems to have maintained his lands 
and castle of Rilaha, in spite of the confiscations and 
transplantations of that period. The exact date of 
his death is uncertain. 0'Curry says he was living 
in 1689, and it would appear from Miss Hickson's 
" Old Kerry Records" that his wife was a widow at 
the close of the century. The poems here collected, 
though few in number, are unsurpassed for purity of 
language and vigour of expression. One poem in 
particular, the Elegv on Maurice Fitzgerald, of Lish- 
een Castle, Uounty Cork, composed in 1679, deserves 
to rank as a classic. A diíficult system o£ versifica- 
tion is wielded with apparent ease, while the diction 
is pure and elevated. He understood perfectly the 
laws of the x>Án r>\\\eAó, as his elegy on O'Sullivan 
sliows. His short memorial song on Lady Muskerry 
<lisplays his unequalled mastery of the more complex 
s ystems of versification. 0'Curry, who is rather 
sparing of his eulogies, speaks of him as one of the 
most learned writers of his day, and adds that his 
witty sayings were still (1840) current in Munster. 
We have a suspicion that there were two Geofreys. 
We think it improbable that the Geofrey who lives 
in tradition is the same as the author of most of the 32 NOTES. 

poems in this collection. There was a Geofrey 
O'Donoghue, Séapfuvó C<\ot,wholivedattheendof the 
eighteenth centurv, and was something of a poet, and 
it is probable that , Curry confounds the two. The 
poem on " Druimin" occurs in a MS. of 1785. There 
is one poem by O'Donoghue, which is not includedin 
this volume. The subject is Julia Roche, whose 
guardian he seems to have been. Thepoet catalogues 
the kind of persons he would not desire to see united 
to her in marriage with much humour, but with an 
occasional indelicacy of language. 

Poem I. — This splendid poem is an elegy on Maurice Fitzgerald, 
of Castle-Lishin, who died on the seventeenth day of April, 1679, and 
was buried at Buttevant (Citt nA muttAc). Castle-Lishin (CAif teAu 
An Lifín) belonged to the Earl of Desmond, and in 1600 the then 
Earl of Dasmond was imprisoned therein by Dermot O'Connor, but 
soon rescued by his retainers. The ruins of the castle are still visible 
in the townland of Castle-Ishin, parish of Knocktemple, in the 
county of Cork, not far from the borders of Limerick. See " Four 
Masters," p. 2173. The MS. 23 L. 37, which was written in 1708, 
gives the following preface to the poem : — 

<An feAccm<vó tÁ "oéA^ *oo mí AbjiÁn ua btiA*ónA "o'AOif Ófíofr 
1679, T)AfOAom nA CAmAomeAc 1 méon oróce -o'éA^ ceAnn oitiis 
A^uf eA^nAniA ua mumAn A^uf "oom "0015 nA héif eAnn 50 htnte 
au uAn fo .1. triuif if mAc éAmumn m^c SeAjÁm, .1. f eAf ÓAifteÁn 
An Lifín, iAf mbuA-ó lon^ÚA A$Uf Aitf i$e A^uf a AT)tACAT> 1 ^Citt 
nA tTluttAc 1 mAmifuif Sz. "PfAinfiAf au Vuau -oÁéif fm 1 n-Aon- 
uuAtriA f e a mnAOi mAit pófCA .1. ÓnóifiA mJeAn CofniAic mic 
T)iA|imAX)A .1. Ci5eAfnA tflufCfoi-óe Ajuf í A5 Áiuf eAb'An mix> fm 
f oime ó tÁ Su. PfAinfiAf Ann fAn mbtiAT>Ain 1669. 

The same MS. (as also 23 G. 25) gives the following stanzas at end 
of poem as given in text with the space of a few lines between. The 
scribe (Juhn Stack) evidently considered them by the same hand ; 
23 G. 25 does not leave a space. They are not given in B. 37, and 
from internal evidence seem spurious, NOTES. 33 

pux>A}i x>o teAt 50 beAóu 1 bpéAp-niAij; ptAinn, 
T)o -óúbtAij ueAp;cAx> tAccA ip éirc An poinn, 
túú tiA t^3 ip CAipce An cé $An cpuim, 
1p u5X>A}t bleAcc nA mbeApc 5An bpéA^ x>o butn^. 

Conn 5^n cAipe 1 x>c}teApAib é x>o tuitt 
Ctú uac CAppAix> ceAtcA An cé 50 cpíoc, 
T)úit x>o cteAccAX) jteAcu fhic T)é x>o xn'on 
1p nÁft xnutcAii; neAc pÁ x>eAtb x>'peAc um níx>. 

Cnú x>o 5A}tc-puit JeAjiAitc Sl teA1 5 An 51 t10 ° 

'S "00 cpú tiA ^ceAp 1 ^CAipeAt x>'péAX>pAx> pumn, 

1 jcúip a peAjtpAn peApAix> péin An píoji 

A\\ cump<\ ceA|tu ^An eApbAix> éix>, ^An puijeAtt. 

"Oob' iomx)A }tAt An x>}teA5Ain x>éix>-5it x>oinn 
'S a cumA hac mAcunAm x>At 50 ujtéit 1 x)uí|t. 
ní cumjAix) pcAUA teAt Á pcéAt x)o ptiom 
Acc ton^ 50 tApu x)on riiAit 5U}1 éA^ 'nA xn'c. 
Ilí't x>út nÁ}i AtpiUij x>At te uÓApmA An upAoi, 
An uúp 'p An peAn An meAjt 'p An méi}ieAc mín 
An cú 'p Ati cau An u-eAÓ 'p u-éi^ne A5 caoi 
'S ni't piú nA 5ceA}tc nÁp Aipi^ é 'nA tui^e, 

An com x>o ceAt^ Ai}tm *Oéipe An x>Aitt 
'S An cpú x)o cneApAiJ x>eAptcA aii ué-pi Ajtíp 
Cúi5eA}t cneAx> a cjteAUA tp c}téAcuA a cmn 
-A5 ionntAx> a ceAn mÁ x)'pAn Att éiteAm Aoin. 

In the above stanzas tiom-pA is a variant for cum^Aix), and tAéu 
for tApu. 

II. — This splendid elegy is in excellent x>eibix>e metre, and displays 
the poet's great fertility of language. He laments here the head of 
the branch of the O'Sullivan sept settled in the County of Tipperarv. 

III. — The Sarah MacDonnell here lamented is probably the wife of 
Donchadh an Chuil, Earl of Muskery, whose son, Justin MacCarthy, 
Lord Mountcashel (SAopbpeiteAc), died in 1694 abroad. The poem 
is remarkable f or a sonorous rythm of great beauty. The reply, too, in 
the same metre, is not without interest. A stanza or more would 
seem to have dropped out of the reply. The author of the reply, 
T)iA}tmAix> Ó5 Ua SúitteAbÁm, was a native of Kerry and a poet of 
distinction. 

IV. — This poem gives its own date in the concluding stanza (1669), 

D 34 NOTES, 

O'Reeffe, who is here laménted, was chieftain of thc district rouiid 
Dromtarriffe. 0'Rahilly, in his eAcuju\ úait')s; T)uib ní éjtóinín, 
makes merry at 0'Keeffo's pretentions to chieftainship, having onlya 
miserable pateh of mountain land to rulc over. A fine elegy on 
*Oomtu\ll Ua CAOtrii, here lamented, was composed by TíoriinAtt 
gAfit) tK\ SvulteAbÁm. From a MS. copy of it preservcd in May- 
aooth, it appears that he died on the 22nd of November, 1669, and 
indeed from O'Donoghue's few stanzas it appears that November was 
the month of his death. From *OoriinAtt gAftb's elegv it would 
appear that 0'Keeffe was bred to arms in France and Flanders ; that 
Condé and Turenne and the Duke of York (afterwards James II.) 
held him in high honour. It is also mentioned in this elegy that once 
in Flanders, when a Scotchman named Armstrong spoke insultingly 
of Ireland, 0'Keeffe proved to him that his name was of no avail 
against his superior strength of arms. Hcre is the stanza :— 

t)Í0T) a piAx>nAife i"o' "óiAi"ó i bp ton"ojtAr- 

&]\ A.\tbAnAC -óo tAjtcvnrnij; "pox)tA, 

Armstrong ir é bAT> Atnm -oó i mójtrAf, 

Hí-ó nÁ|t ceAr-Aji$uin Ainm t)ó a]\ r-pó|ipA. 
V. — Brian MacSweeney, the subject of this poem, seems to have 
been injured in the face while playing backgammon. O'Donoghue- 
appears to have been of the party. There seems to have been an 
altercation, in the course of which Brian got injured. The Mac- 
Sweenejs were a respectable Kerry familv, who subsequentlv becarne 
"middlemen" in the Renmare estate. The last of them died only a 
few years ago, also named Brian. 

VI. — This curious little poem was composed for a favourite dog 
of tiie poet's which was choked by a mouse while a corn-sta:k was 
being re-made. The piece has been exceedingly popular, as is 
évidenced by its occurring in so many MSS. 

VII. — This little poem in praise of Glenflesk is so pretty that it is 
a pitv we have not more like it. A poet like O'Donoglme, who 
evidently revelled in natural scenery, might have written an immortal 
song on the beauties of the Lakelands. This poem reminds one 
forcib!y of " King and Hermit," recently edited by Dr. Kuno Meyer. 
The same genial, unaffected love of natural beauty is manifest in 
both, and proves that their authors, so far apart in tíme, were 
fcindred spirits. 

VIII. — This most melodious poem was composed in 1670, ten years 
af ter the Restoration The poet shows a just appreciation of England's 
policy in Ireland at this period. NOTES. 35 

IX.— This piece was composed after the Cromwellian spoliations 
were confirmed nnder Charles II. 

X. — These rules for the choice of a wife, as well as the poem on 
Julia Roche, omitted from this collection, afford evidence of the 
poet's powers of humour. 

XI. — Unfortunately we here have only a fragment, by an unknown 
author, of an elegy on the poet. Probably the author was one of the 
O'Sullivans, Geoffrey's contemporaries, either 'OomnAll ^Aftb or 
*OiA]imAi-o 05 ua SúitteAbÁin. 

A poem in -oÁn -oífteAc to be found in pages 142 et seq. of the 
íl. I. A. MS., 23 N. 13, is there ascribed to O'Donoghue. The heading 
attributing it to O'Donoghue seems in a diíFerent hand from the text 
of the piece. Through an oversight on the part of the Editor, this 
poem was confounded with Poem II of this collection — both being 011 
O'Sullivan, and the catalogue entry of bothjbeing in much the same 
terms. The error was detected too late for the poem to appear in its 
place in this collection. It is 40 quatrains in length and begins : — 

CobAji féite ipxwl eocAi-ó. VAPJANTS. [L 37, 39, etc, represents MS. in R. I. A. marked 23 L 37, 23 
O 39, etc] 

1. & neicreAcu tiluifir, 39, L 37, G 25 ; a néinpeAcc rhin|iir, 
B 37. 3. cujiait>, B 37 ; lines 5-10 are somewhat disturbed in 
MSS. ; order of text is that of B 37 and L 37 ; G 25 and 39 are 
much the same ; 0. 39 reads as lines 7 and 8, "o'éA^ &r\ búi^e ciuin 
5<án cuilj, and iaji n-éAsx>on 013-peAn cfóx>A cumAif. 7. fiAfjtAX) 
riontiA-ó, L 37, B, 37. 13. "Oli^teAc (for túitir), B 37, 39, G 25, 
17. L 37 omits atí. 21. UAitne, all except, B 37. 25. toéite ir 
éAt)Ac, L 37, 39, G 25 ; oa tuurle, B 37. 32. íle, L 37. 36. 
t>|ieite<\m ciuit ir cúffA ir CU1 ^S> L 37 ; b. cúfifdc ciuit ip 
cuit^, G 25, 39. 40. Zféuh, L 37. 42. ÁitneAcc and ÁÚAr are 
transposed in L 37. 48. £)aji n-05, L37 ; \\e Aft tinn x>aji nx>óit hac 
•0Ó1Ú 50 x>c, O 39, G 25. 50. Cuahi, L 37 ; uuait jac citte, 39. 
52. An re 'n<\f óa^, B 37; other MSS. as in text. 56. 1 fiAn ha 
Sfnbe Sí 101 " ^ -^ 37. 58, et sqq. uaix> for nÁ, L 37. 60. *OAimre 
jtiAm acu niAn An fuix>e, B 37 ; $An ]tuix>e, G 25. 64. Uu^ a bAun 
rA beAnn ^An b, L 37 ; jtu^ An bAnn, B 37 (reading in text is 
erroneous, it should be either a bAnn or An bAnn). 69. <.\on ujtÁt 
is omitted in L 37 and B 37. 73. T)Á mo 1 cjió-óacu, B 37. 76. T)o 
teA^, L 37. 81. £Aitt ir rAmc, L 37. 87. fonn for jiún, L 37, 
39. 89. C01U;, B 37 ; cuit^, L 37, 39. 92. ní |ió (for ni teóf), 
O 39, L 37, G 25. 95. ínnpm, 39, G 25; AnnrAn, B 27. 96. 
Vume, 39, G 25; fumix), L 37. 98. A bÁfA, B 37. 101. Aoti 
u|mAx>, L 37, 39, G 25. 104. Sire, O 39, G 25. 106. Oijuox), 
B 37 ; oijteA-ó, L 37 ; 39 and G 25 seem to give oif eAX>, but the 
contraction is uncertain. 110. L 37 as in text, jau béim $au néAÚ 
Atn-óre, 39, G 25 (béim seems the correct word) , ^eim occurs in 
B 37 and L 37. 124. A? uac rétxnji x>éAr £An eitne, 39, G 25 ; 
Ar uac éixnji x>éAf 5An innte, L 37 ; if uac fcxMjt x>éif jau mriie, 
B 37 (in text read a^ uac féix>ijt *oéAf gAn eitne). 125. ^e 
ciotACA-ó, L 37 ; 510T) x>o uíox>tACAx>, 39. 130. ílÁ níx> x>Á fui^- 
fmn 50 r n1 5 1 ^> 39, G 25; nÁ ní jie fAotfmn 50 fitmn, L 37 ; r.Á 
níx> f e fíotruinn 5° fitmn, B 37. 132. íló-5jtÁx> is the general 
reading, and is the correct one. 135. An tnonnur, L 37 ; a úmnif, 33 VARIANTS. 

I>, 37 ; d Innniotl, 39, G 25, 138. C.MpteÁm, L 37 ; other MSS., 
cAipteÁn. 145. If AnniiuiijeAcr n-A bpeAf úx) tim poi^fe, G 25; if 
AtitniuRT iia bpcAjt út> a bfAice, L 37. 146. Ó Cfíocntnj-,eAx> ha 
pío)t-tAoic, the general reading of the MSS. 153. -ptiAgf aix> (for 
ptiAX>f ac), L 37, and the true reading ; ftiAx)fttn;5, B 37. 158. 1Tlo 
riu\ix)im-pi, G 25. 164. feotmAicc, L 37 ; feotmtnce, B 37 ; ftiAim 
poi]tneA"ó feotmtnx) if ftimeAX), G 25. 170. ti^e, L 37 ; ti^eAX), 
G25; ti$e, B 37. 172. 1f ftiAim omitted in G 25. 185-6. Reading 
in text that of B 37, but it is erroneous ; óf éijeAn jac Cf é x>Á 
^ctnriAT) -o'putAinj bÁif & beAjmAX) ttbAitt, L 37 and G 25, and 
must be the correct reading (G 25 has x>Áf ctimAx>). 192. ITIac 
omitted in L 37. 224. Onóf a, L 37 ; onof Atin, G 25. 228. nó 
Anx>ef 151 (?), G 25 ; te a nx>eAnAim, L 37, (perhaps te a nx>eAf Aim) ; 
L 37 ; nó a iroéif im, B 37. 232. t)eit cAoim-mne^tt AonuAx>Ac 
onójtAc, G 25 (and much the same, L 37), and the true reading; this 
line expresses what is meant by the *oftéim]te in the previous line. 
237. UetjueAc, L 37 ; f éAf ac, G 25. 241. Siobóix>e, G 25. 246. Ciott- 
ója, G 25, L 37 ; cuUósa, B 37. 245. tnéAf ix), G 25 ; meAf tnx>, L 37, 
for méAtA of B 37. 256. AnércueAcu, G 25, L 37 (for 1 n-éAx>Ac, 
which is wrong). 281. UeAnn-ctnjt jtiAix>, L 37. 284. T>'éifiú, G 
24; mm, L 37 ; néim, G 24. 296. A c&i mA^AfAt, L 37. 315. 
eAcrcAot, L 37, the true reading. 325. Thnne, G 25, L 37. 343 ttlé, 
G 25, L 37. 347. tVa f oUm, G 25, B 37. 352. íIac, L 37. 363. An 
nimnix), L 37. poctom. 

In fchis -poctóiji, only words of peculiar interest or difficulty are 
given. Cases, genders, numbers, etc, are denoted by their initial 
letters, thiís gs., genitive case, singular number ; 2 s. p>\ imper., second 
person singular, present tense, imperative mood; vn., verbal noun, 
etc. The prose piece numbered 10 coming after line 680, has not 
its lines counted in the enumeration of the verses. References to 
the words in this piece in the £octóift are marked X. 

Aoeiftim, 1 say, repeat ; 1 s.f. AT)éAft, 221 ; vn. AT)éAftAT), 254. 

<Ae]fÓAccAc, buoyant, airy ; ns., 232 (a variant). 

<AiT)béireAc, charged with, full of ; ns., 203. 

-AiriifteiT), uneven ; ns., 291, ds., 147. 

Áijro-pciuijie, m., chief ruler ; ns., 274. 

^int;eAn,/., reins ; gpl., 312. 

-Aiftgim, I spoil ; 3, s.pf.ps., 264. 

A\ pji m, I restore ; 2, s. imper., 6. 6. 

Aipci-óe, /., an improvement ; ns., 679« 

Atmr-Ain, /., alms-deeds ; dpl., Alni|onA, 372. 

-ÁthtuAT), m., confusion, ruin ; ns., 264. 

AriijtA, noble ; ds., 319. 

Ax\Á\\\, /., honour ; ns., 3. 

.AnbA, great ; ds., 350. 

Anbf Ainn (AnbjMmne), /, weakness ; ns., 261. 

xNnnriiucu, (?) ns., 145. 

-Aonjtóji, m., one sole voice or own vuice ; gs. } 3 0. 

-AonuAT)AC, agreeable ; n-s., 232. 

Aor\-\\&im, /., one report, ds., x> a n i>Airn, of on report, ^t one time, 

all together ; 272. 
-AjifiAcrAf , m., power, might ; ds., 215. 
x\f = e^f, for e^fcú, m., an eel ; cfo., 5íS. 
Át&r- , w., joy ; (MS., ÁjÚAp). 
-Aucaoi, hiterg., woe, alas ! 677. 40 ]Toctói|\. 

bvMc^OAmotin, m., backganimon ; gs., 474. 

bv\nn. m. s a land of men : as., 64. 

bAot-poclAC, of soft speech ; ns., x. 

bío-ósjAtiiAiL, enthusiastic ; apl., 650. 

biojuMce, fond of spears or spearmen ; apl., 650. 

bÁjiji-bui-óe, of yellow hair ; ns. } 490. 

bife-Ac, m. } an improvement ; nÁ fiÁmi^ a bÁjifi mAfi b.mAC An tAOic, 

whom the hero's son did not excei (bean improvement on) ; 98. 
btioccrinn, milk-producing ; ns., 361. 
bo|ib, fierce, coarse (MS., bojig) ; ns., 529. 
bojtb-fnnt, /., proud race ; ds., 434. 
bóji"o--óeAj\5, fringed with red, red lipped ; ns. 9 x. 
t3ó|fo-oi}ii|i, /., a brink, a margin ; gs., b. oi|ii|i, 391. 
bjuícxAc, m., belching ; ns., 529. 
bjiumne, /., the breast ; ns., 196. 
bjuuúneAT), m., act of curing (of honey) ; ds., 365. 
biAT)An, m., a parasite, a calumniator (O'.R. beAT>Án). 
búfóe,/.. mildness, thankfulness ; ns. 9 11. 
bnijieo^, /., an uneomplimentary term for a woman ; as., G87. 
butiAix), prime, principal ; npl. 9 btmAiT>, 62. 

CÁm, /., an injury ; ns., 500. 

CAifc, let or hindrance, hence, trouble ; cfieAc r\& t>p eAT>b if CAifC 

a jctAinne, 694. 
CAtre, /., anger, crossness ; ds. t 179. 
CAit-ctiAt,/, the ranks or press of battle; ds. } 156. 
CAit-gníom, m., a feat in battle ; gpl. 320. 
CAic-niAT>, m. 9 a battle champion ; ns., 156. 

CAtA, a veil or hood ; in^. cAtAiT>e, fineries of female dress, 678. 
CAttóiT>eAc, a., sorrowful, complaining ; adv., 50 c, 217. 
Caiti, .1. cAime, /., crookedness ; ds., 179. 
CAm-pteAf cac, in bending wreaths (of the hair) ; ns., x. 
CAiTi-toiji^neAc, with crooked shanks ; as., x. 
CAnnjiÁn, m., a musical murmuring -, ns. } 163. 
CAnnjiÁnAc, murmuring ; as., x. 
CAnnutAm, m. 9 sorrow ; gs., 131, 389. 
CAoime, /., gentleness ; ns. 9 43. 
CAoim-mneAtt, of gentle deportment ; ns., 232. 
CAom-cfiú, m., gentle blood, as., 654. JToctóin. 4-1 

C4oine*mAit, gentle ; n*., (51 9. 

CAOin-^iAtt, 7n., gentle ( hcek ; as., 476. 

CAot-pott<\c, with narrow nostrils ; 7is., x. 

CAot-f tiApcAc, of slender legs ; as., x. 

CAoriiAncA, protective ; ns., '219. 

CAOf, 77i., a red berry ; <jpl., caojw, 019. 

CvÁ|\t)a, 77i., a mariner's chart ; us., 29. 

CAf aoi-o, /., Btruggle ; ds., 572. 

CatbÁff , seema an adj., excelling in battle ; 492. 

CéVofA'ÓAÓ, of good judgment, philosophic ; ns., 016. 

CeAttcAf , ■»?., a coulter ; ns., 33. 

CeAim, f»., head ; ceann i jceónn, all together ; 2G."j. 

CeAiin-Áfo, proud, noble ; rw., 3. 

CeAnn-cfom, stupefied ; compar., 343. 

Cean cuijim, I set right ; 2 s. imper., 674. 

CeAfAim, I torment : 3 s. pf., with inflxed pronoun, fom céaf, 169. 

CeApc, »&., caste, tribe ; gs., ceAf c, 640. 

CeACAift-mit, m., the four elements ; gs., 375. 

CéimionAf (?), »., dignity, greatncss ; ?is., 250. 

CeocÁnAc, with a hoarse or husky voice ; as., x. 

Cn\b,/., hair; ns., 582 ; metaph., a forest of trees, 623. 

Ciac, m., grief, diatressj ns., 581 ; rfs., 343. 

CiAix>neAc, (?) 352. 

CiAf--oonA, very black ; npl., x. 

Cínit, pl. of cíoc, the breast (ln M. the nom. is sometimes cín) ; x. 

Cmneotf i, friendly, ns., 219. 

Cmnim, I decree, appoint ; 3 s. x>f., 26. 

Cmnce, stingy ; ns., 311. 

Ciocf ac, eager ; ns. f 524 ; adv., 50 c, 592. 

Ciottó^, /., store, provisions ; dpl., 246. 

Cionn^f, m., fondness, respect ; ds., 193 (prop. cionAf). 

Cíof Aim, I comb, smooth down ; 1 s. impf., 568. 

CiofAmAit, having large rentals ; ns., 646. 

CiumfA, .1. ciuriiAf, a limit ; ds., 54. 

CtAb, m., the mouth ; ds., 594. 

CtAi"ó-f éix>, of smooth fences ; ns., 292. 

CtAnntriÁf, (?), fruitful (this meaning does not snit text when the 

epithet is disparaging) ; as., x. 
CtAon-f ún, m., a perverse secret ; ?is. 426. i2 poctóiju 

CW-ir, f, a fence, a forbress ; ds., 371. 
Cttpim, I hook, 3 s. impf., 578. 
Clóó, m., defeatj overthrow ; ns., 266, 358. 
CluA|v\c, covering the ears ; dpl., 680. 
Ctwce, m., a chase, vid. cú. 
Ctuicim, I chase, pursue ; 577 ; 3 s. cond., 577. 
CnAgAjttAj breaking ; as., x. 
Cuú, /., a ónú comtjiom (?), 196. 
CtuiAfAbAc, productive, dsf., 482. 
CÓ15CJ1ÍOC, f, a foreign land ; gs., 334. 
CoigiiceAC, hoarding up, parsimonious ; ns., (?). 
CotleÁn, m., a whelp ; ns., 525. 
CottéA]t, m., a collar ; npl.. 142. 
ConrnJteAc, wild, strange ; ns., 522. 

Coim-meAf, m., rivalry, competition ; ns., bA -óeAcÁiji c. cumAró, it 
were hard to rival x in grief, 341 ; equality, comparison,7is.,716. 
Com-meArc, m., sexual intercourse, ds., 458. 
ComjleAC, m., a contest; dpl., 442. 
Coif-mín, of smooth stem ; ns., 629. 
Cot, m., incest, sin, wickedness ; dpl., cuitib, 174. 
Cot^, m., anger ; ds., cuit^, 11. 
Cot^Ac, rough, prickly ; ns., 291. 

Com, m., the waist, the heart; ns. mo cotm, my heart ! 157. 
Com--óÁit,/., accompaniment ; ds., 336. 
Com-50|ir, m., native plain ; gs., 352. 
CompÁf , m., a compass ; ns. t 30. 
ConÁc, m., happiness ; ds. t 720. 
Conn-ctAnn, m., a rival, a champion; npl., 324; an equal ; ns. 9 

121. 
ConujiAcc, /. (?) ; ns., 178. 

ConnrAc, probably f or consAnuAc, helpful ; ds., 720. 
Cojt, crooked, winding ; gpl., 626; devious, r/sf, 57. 
Co|i-toitt5neAc, having crooked shanks ; apl., x. 
CorAnuAé, defensive ; ns., 419, 423. 
CorcAtm, I cease from (with *oe) ; 3 s.f., 408. 
Cor-f a-oa, long-legged ; as., x. 
CofmAtAcu, /., one like, an equal ; ns., 404 ; resemblance, ns., 431 ; 

appearance, judgment, *©Áft gc, to our seeming, 416 ; -oom c., 

as I think, 440. poclóijt. 4:; 

Coctnjim, I sustain ; 3 8. pf., 398. 

cjuÁm Áit,/., the mother of a broort ; ?w., 502. 

CjiAinn-nieán, of active weapons, 311. 

ejiAtin-fiti-At», of brown trees, an epithet of éifie ; w*., 263. 

C]iAob-ponn, m., woodland ; tfo., 97. 

Cpé,/., clay, fleshj ^ac cné -oa|i cnniA-ó, all oreated flesb, all men, 

185. 
CjteACAc, plundering ; gs., 293. 
CnéAcu-c|\Aob,/., a wounding tribe ; efo., 316. 
Cfié&cc-toc, m. f a severe wóunding ; dpL, 331. 
CjuocruMriAit, industrioua ; ns., 646. 
CjuopiAc, m., a border, limit ; ds., 334. 
Cjiiúiji, /.,a loose spark of fire, or trembling unsteadiness ; thus conn 

Cjutiji, a quagmire; ds., 6. 
Cfiitteon, m. s disaster ; ns., c. cinió, tribe disaster. 
Cnó, m., a house ; gs., tucu qió an tij\ the people who inhabit the 

mansion of the tior, that is of Castle Ishin, 223. 
Ctióó, blood, battle ; ds., 311. 

Cuóitije, seems to mean fond of blood or battle ; 492. 
CjiótAj, verv \veak ; ns., 507. 

Cpop-bótAn, 7ti., a croolted way of acting ; dph, 233. 
Cfior-fióo, m., a perverse way ; apl., 57. 
CnoruÁitue, cross, difficult ; as, 58. 
Cjiou, /., a harp ; gpl., Uí cjtou, 298 ; gpí. t 519, 627. 
CnuAi-ó-cíoc, m., a solid breast ; npl. % x. 
p|iúbAc, club-footed ; as., x. 
CnumneAp, m., exactnees ; ds., 74. 
Cnumn-creitueAC, with round spittle ; as., x. 
Cjttnu, /., the hump of the back. the hack ; as. 509. 
Cnuuóiji, m., a harper, gpl., cnuuóijme ; 237. 
Cú, /!> a hound; An cú 'r At1 cttnce, the hound and the chase, tliat is, 

evervthing ; 208. 
CtiAc-btiróe, having vellow curls ; ns., 697. 
Cuau, m., a people, a congregation ; ns., 50. 
CubAi-ó, honourable ; ns^, 47. 
CubAji, m., froth, metaph. emptiness ; ds., 172. 
Cuj?a, m , a cuff ; npl., cuj?a, 142. 
C111U5, /., allegiance ; as., 659. 
CuirhneAC, mindful of ; ns., 352. 44 poctóin. 

Cuijurn, I put ; 3 s. pf., vvith infixed pron., fiom cuifi, 331 ; I wage 

(vvar), 3, s. pf., 427. 
Cuiinvó, lamentation ; ns., 185. 
Cumeijt, neat, exact ; adi\, 50 c, 95. 
Cuua, míot cuiia, perhaps for miot con, x. 

Cupó^, /., a dock plant ; npl., cupó^A, dock leaves, mere grass, 228. 
CunArr<\> strong, brave ; ns., 258. 
CúfifAitim, I steer along ; 3, s. pf., 30. 

Cufpóiji, m., one vvho sets good example, or an archer ; ns. } 258. 
Cucac, 7/2., vvrath, rage ; as., 83. 
Cuú<mL, shy ; ns., 533. 

*OÁitim, 1 dispense, grant, concede ; 3, s, pf, 100 ; 3, pl. pr., 103. 

"OAit-jeAL, of white colour ; ns., x. 

•Oaitiiu, m., a cause ; ns., 131, 379. 

"OAOifir eATTiAit, enslaving ; ds. 651. 

T)AotAim, I blacken, spoil ; 3 s. pf. ps., 235. 

T)AOfi-bnón, m.. bitter sorrovv ; gs., 379. 

T)túit--óéAT), m., a close-set tooth, ns. * 

•OeAj-cjtuú, m., a comely appearance ; ns. } 27. 

T)eA5--óéAnx:A, well-shaped ; ns. 

T)eAn, 1 s. f. of -oo-sním, I do ; ní -ó., 94. 

T)éAncA, part. necess. ; ir "o. gui-óe, we must pray, 673. 

T)eAfi-éAoi, m., tearful mourning ; ns. 9 340. 

"OéAfiAC, tearful, sorrowful (pr. ThAfidc) ; ns., 576. 

•OeA^tcAc, m., an almsgiver ; ns., 22. 

T)eAfi3Aim, I prepare, as a bed, a grave, ete. ; 3 s. pr. ps., 666. 

T>eAftóL, m., a weakliug ; dpl., 238. 

T)eAr, /., an ear of corn ; ns., 124. 

T)eAfCA, in pl. t)o -óeAfCAib (with gen.), by reason of, 671. 

T>éACA, (?) ; ns., 236. 

T)éibteAnn, m., a weakling ; gpl., 255. 

T)éix)-5eAt, /., a white-toothed one, a term for a fair ladv ; ns., 181. 

*Oeiftim, a nT>éijiim, shall I say ? 228. 

T)éirum,/., digust ; ds., 238. 

T)iAbAt, m., the devil, the spiritual enemy ; as., 79. 

T)íte, beloved ; affectionate ; ns., 8. 

T)iat)acu, /., piety ; ns., 7. 

T)ío5bÁit,/., hurt, injury ; ns., 528. poclóip. 45 

ThombÁi-óeAc, sad, unhappj ; »*., 526. 

•oíombuAi-6, unfriendly or disheartening ; ns., 289. 

T)íoc-6umAti5, oppressed, crushed down ; ns. t 643. 

•Oíocu^A-ó, m., destruction ; as., 652. 

T)íjte, true, straig!»t, ns., 8. 

Dui^vmtii, I driiik up, drain ; 1 & cond., 511. 

"OocAjibA-ó, m., pain caused by grief ; n* ., 709. 

T)oimin, deep, solid ; ns., 4. 

T)oi]tceAcc, /., darkness, obscurity ; ds., 396. 

T^oifipeoijteAcc, /, porterage ; ns., 139. 

T)o)icui5im, I darken ; 3 s. pf., 394. 

TJftAntTOAl, m. t the mouth, the throat ; ds., 606. 

T)|tAoiceAmAil, skilled in Druidical wisdom ; us., 649. 

Dl'.éAccAc, m., a poem ; as. } -u. AT)éAfiA"ó mp, to celebrate him in 

poetry t 254. 
"OjticleAc, bright, sparkling ; ns., 181. 
*Ofioic-f eot, m., an ill-course ; dpl , -ojtoic-feotcv\. '23.'). 
T)fioc-nóp, m., an evii habit ; rfpJ., 252. 
"Ofiong, /., the multitude ; ns., 295 ; gr*., 25 ; ds., 661. 
T)jtin-oim, I press upon, put to rout ; 3 8 pf-p s -< 156. 
T)|tuim, m. , the back ; ds., -oo ■ófiuim (with jen.j, because of, 2S6. 
T)uAip, f., a reward, a prize ; ns., 129. 
"Ouatac, gift giving, generous ; ns. t 293. 
T)ubAX>, m., destruction (lit., a blackening) ; as., 304. 
T)ub-comfiA,/., a black coffin ; ds., 30 -oub-comnAinn, to deatli, 231. 
T)i'nt (mít), /., a creature; ns., 448. 
•Ounr-An, m. f a difficulty, x>. tiom, I find it hard to bear ; ns., 333. 

Cacc, »?., a great feat ; as., 77. 

Óacccaoi, act of lamentingdeeplv, 315. 

eAX)A|t-5uróe, /., an intercessor ; ns., 13. 

eAT>occ, not severe, generous ; ds., 224. 

eAt)C|tó|iA, seems for gs. of eA-ocneoiit, sad plight, discomfort, 480. 

éA^neAjic, m., little strength ; gs , (as ctdj.), x . 

^5-fCfiipc, /., an elegy ; ds., 226. 

e^tcA, m., a band of persons ; ns. y 684. 

e^n^, m., land ; cfo., 332. 

éAjtAim, I refuse ; 3 s. impf., 105. 

eApcjiAim, I spring from (with x>o); 3 s. /)/., 685. 

eAf cú,/., an eel ; ds., 588. 46 foctóifi. 

étbtt, died ; 3 s. p/., 93, 222 (with pl. nom.). 

étt)ceAcc (also éAt>c4cc), m., demise, death ; cfa., 256; it is also a 

better reading fchan étnfeAcc in lines ], 216. 
ét^eAti, i>i., necessity ; ds u \\o hé., scarcely, 159. 
ótsOA|\ m., a poet ; gpl.> étseaf, 151. 
éijne, m. 3 a salmon; (//?/., étsneacA, 364. 
éiteAih, ))i.. demand ; ds., 638. 
éiih, /., a shout : gs.,ipu&\m na héime uime, the noise of the cry 

about him ; 169. 
étmim, I refuse ; 3 s .pf., 309. 
étmtm, I shout, ciy ; 3 pl. pr., 713. 

éinpeAcc, 1 n-étnpéAcc (with gen.), together with, 1, 216. 
éin5im, I rise ; 3 s. pf, with te, aji einsró le mutfur, what Maurace 

accomplished. 
éi^eA-ó, ds., 284, (éip-ó). 
dúne, m., a kernal ; ds. s 124. 

pÁj perf. rel. of ip , which was, 397. 

p<AT)-cumA, m., intense grief ; ns., 144. 

págAtm, I leave ; 3 s. pf, pÁ5<\ib, 119; "oo fÁ^, 172; 3 s. pf ps., 

pútgeaT), 717. 
£<vitt, /., neglect, sloth ; as., 81; an opportunity, an unguarded 

moment, as., 484. 
paitiée, /., a parish, a district ; ns., 207. 
1?Aipiéipm, I reveal ; 3 s. pf. t 195. 
pattf acc, /., falseness ; as., 24. 
"P-AjtiiAx>, m., company ; ds., i bp. mo con., in the company of my 

dog, with my dog, 563. 
pÁpcA-ó, m., tidiness ; ds., x. 
|?eAX)b, /., a widow, a pious woman ; gpl., 152. 
peAiinAim, I plav ; 3 pl. pf., 665. 
pednaim, I pour down, rain down ; 3 s. /., 672. 
péAftmAji, grassy ; ns., 397. 

péAfCA, m., a feast; ds., &\\ p., feasted upon, 447. 
péinm-ó, m,, a champion ; ns., 229. 
péijie,/., crookedness ; ds., 234. 
|Teox)Aim, I die out, decay ; 3 s. /., 136. 
peoil,/., the ílesh, as a spiritual enemy ; as., 80. 
peot-puit, f., flesh and blood, body ; ds., 319. jToctójji. 47 

■peoLmAc, m., flesh meat, slaughtering oí cattle, etc. : gs. t 164. 

Piac, m. } a raven ; dpL, 583. 

pA-óac, m., hunting; ns., 41. 

t?iAt-r-CAOiLim, I freely vent ; 1 s. pr. rel. , 202. 

pt)i|i, tfep. »«•&, I kno\v ; 3 s. pr., tií mé nÁ fi"Oiji, I am not one who 

is ignorant of, 197. 
■piLeA-ÓA, npl. of pLe, a poet, 103. 
PiLioua, poetic ; as., 648. 
piLLeA-ó, m., recompense, remuneration, 12. 
■pinne,/., fair complexion ; ns., 117. 
■pinn-péinni-ó, m., a fair champion ; ns., 53. 
pwn-íjeAt, fair and white ; ns., 283. 

pionnAim, I find, knovv ; 3 s. pf ps., 16 ; I recognise ; 1 s. cond., 159. 
píonuAmAiL, fond of vvine, or abounding in wine ; as., 648. 
píojtAThAiL, truth-loving ; as., 648. 
píojt-LAoc, m., a genuiné hero ; gpl., 146. 
píjte, true, sincere, ns., 8. 
piúceALL. /., chess ; gpl. t 164. 
pnicAijt, fierce, vehement ; ns., 53 
pLAiúeAp-biuiJ, ra., tlie heavenlv mansion ; ds., 708 
ptAiú-méAft, ?>i., a princely finger ; npl., x. 
pobftAim, I am in danger of ; 3 s. pf 175. 
po"ó-cuiftm, /., a putting under the sod, burial ; ds., 390. 
■poiLiceAc, good ; ns., 415. 
póift, m., relief ; ns., 491. 
poifteAnn, /., a band, a company; gs., 164. 
•póiu-fine, /., a generous tribe (?) ; <js., 491. 
■poitiuiLeAcu, f., strength : ns., 4*2/. 
"PoLAijúeac, concealing, obscuring ; adv., 50 p , 438. 
poLAijúeAcu, /., concealment ; ds., 444. 

"PoLcAim, 1 bathe ; in pass., I spring from ; 3 s. pf. ps., 417. 
*poLu-LeADAi|t, of long hair ; ns., 298. 
ponn, m„ land ; ns., 283, 624 ; gs., 671. 
po|ibAc, productive, profitable ; ns , 292. 
-pojmruAcu, f., ease, facility ; ns., 427. 
■pofCAijiu, /., act of routing, expelling ; 420. 
poújtAtu, m., noise ; a$., 424. 
■p^tAf, m., a shovver, dpl , 672. 
"P^iouaL, m., speech ; ns., x. 48 ^octóiji. 

pjur. was found. 

puADftAim, T furbish up ; 1 5. pr., 198. 

puAin\u, in., progressiveness, activity; ns., 21. 

ptiA'OftAc, vehement ; w«, 153. 

ptiA5|tAtm, I raake proclamation ; 3 pl. pr., 153. 

puAim, f., empty noise, ds., 18. 

puAinne, m., a good man, a complimentary term ; ns., 45. 

puAjtAim (lit., I grow cold), I cease, am silent ; 3 s. cond., 544. 

pmt,/., blood, race ; npl., potAtmA, 417. 

pumneAT) (pume<vó), m„ tidiness, neatness ; ds. x. 

pumneAm, m., activitj ; ns , 21, 513 ; ds., 214. 

pumnim, I knead, generate ; 3 s. pf. ps., puinneAT), who was born 

or reared up, 97. 
puirmeÓ5, /•» a chink, a flaw ; dpl., pumneó^A, 229. 
pintteAC, m., closo watching, stinginess ; ds., 113. 
puijtm, /., appearance ; ds., 213; form, point, substance ; ns., 636. 
putAingmi, I tolerate ; 3 pl. pr., 632. 
pupAroe, more easy'or tolerable, 551. 

^AOipeAmAit, clever, gifted ; ns., 650. 

jéAbAro, 1. ^eobAi-o ; 3 pl. /*., of -oo-geibim, 241. 

geA-oÁn, m., the haunch ; ns., 595. 

5éA3-leAbAi|t, having long pliant hands ; ns. 

^eAtún, p>rop. ^eAtbAn, but pron. 5eAtún,m., a sparrow; ds., 586. 

£eAUAmAit, amiable, npl. x. 

^eAnncAC, snub-nosed ; ns., 607. 

giAÍt, m., a cheek ; ds., 500. 

girhtigim, I enslave ; vn., ^irhtiuJAT), 634. 

^ince, the Gentiles ; npl., 194. 

^iobAim, I pick ; 3 5. pf. ps., 601. 

giobAnrA, fierce, sharp (of barking) ; ns. 9 527. 

^iorhAt, m., a.chain; as., 86. 

gtÁim, /., a murmuring, crying ; ns., 503. 

^tAfiAim, I clear up (of peAncAp)) ; vn., 369. 

5tAr , bright (of the eye) ; npl., 699. 

5tiA"ó, m., a conflict ; as., 282. 

^ttAÚAc, hostile ; as., 89. 

gttocAf , m., talent, genius ; ns., 200. 

Stio^Aft, m. , empty noise, boasting ; ds., 2. £octóift. 40 

^tou, m., i n^touAib au §oium-i>eAX)A, in thc reccsses of the green- 

wood, 366. 
gtuAireAcu, /., act of moving ; ds., 626. 
gtuAifim, I blow ; 3 pl. pr., 100. 
jf^tuAU, bright; ns., 2. , 
gníomu^AX), m., action, conduct ; as., 640. 
^núireAc, /., countenance (for gnóif) or, barking, howling (for 

^núrAcu) ; ns., 530. 
^oit, /., valour : gs., juite (as adj), 487. 
501 nne, parsimonv ; ds., 34. 

E 01 1 te > /•> nearness ; im soiue, within my reach ; ds., 183. 
£Jol, m., lamentation ; wpl., ua juit-fe, thesc lamentations, 153. 
gotAiuu,/., a cry of grief : npl., 436 ; dpl., 408. 
5ojtm-x)eAuc, m., a blue eye ; npl., x. 
^ojim-peAT), m., a greenwood ; gs., 366. 
^ouu, m., a tield ; ds., 463. 
SftÁm,/., hate ; ns., 501. 
5ueAx>Án, m. f pain, soreness ; ns., 538. 
5ftíb-f , eAft, m., a man-griffin, a hero ; gs., 56. 
5jiox)-imijic, /., quick plav ; gs., 426. 
5|\UAmAcc, f., moroseness ; ds., 34. 
gúnjAc, broad-loined, awkward ; 7is., 532. 
^ur ttiaji, strong ; as., 79. 
gupcAt, m., means, power, ability ; ns., 114. 

lAfifiAÓ, m., one who asks ; ds., x>'iauuac ptígedx), to one aslting his 

way ; 746. 
lAfCAC, m., fishing ; ns., 41. 
1x>ift, adv., now, indeed ; 93. 
Íxmu^ax), m., destruction ; 637. 
ImneAT), m., wealth ; ds., 284. 
IneotAf, within the range of knowiedge ; ns., 247. 
InnbeAfi, m., the mouth of a river, a broad stream or harbour ; npl. y 

364. 
Inrcné,/, eloquenee ; ds., 214. 
locuAc, clement, just ; ns., 5. 
1otA}i, m., a large company ; apl., 44. 
loniAX), m., much ; as., 195; pride, pretention ; ds., 18. 
lomcAfi, >&., bearing, deportment ; ds., 213. 50 poelói|\. 

lonéomjtAic, to be put in comparison with ; 2-49. 

io|u\ó, m., ohattels; ds., 19. 

lopCA-ó, ,a,, a hotel, a house of entertainment ; ds. 168. 

iotU\nn, m. t a barn ; gpl., 139. 

íftmJAX), m., a humbling, bringing down ; gs. 274. 

1ti)t,/., tillage ; n$., 123. lAije,/., weahness ; the week (collectively) ; ds. } 176. 

tc\in-tiniireAc, full of lakes ; ds., 350. 

tAi^eA'omjim, I diminish ; vn., 634. 

tÁm,/., the hand; tÁm tÁroijt, force, violence ; 499. 

teACA, /., a side of a hill ; ds. f 562. 

teAcu, m., a mound ; gpl., 562. 

teAjtj, f., a plain or small declivity ; gpl, 536. 

teAp, m., happiness, good fortune ; ds., 674. 

té-Af , /"., a thigh ; ds., 565. 

teAf ui5im, I set right, amend ; 2 5. imper., 675. 

teAtcfiom, m., trouble, oppression ; n&, 473. 

téi^im, I leave, vn. ; a téi^eA-ó $au cuifieAm, to leave them without 

an elegy, that is, to have their elegy delivered ; 204. 
téi 51111, I put down, subdue ; 3 s. pf. t 76, 
téi^mi, I pour out ; 1 s. pr., 134. 
temie, /., folly, triviality ; ds., 9. 
tí, m., colour, brightness ; as., 107. 
tiAc, m., a measure, a vessel ; apl., 714. 
tm^im, I leap (on) ; I leap ; 3 s. pf. } 175 ; 3 s. pr. rel., 192 ; 3 s. 

cond., 579. 
tmnte, times, lengths ; npl., 312. 
tíorim^A-ó, m., a glazing over ; ns., C37 
tíonriiAn, full, great ; ns. t 473. 
tiorrA, shut ; ns., 175. 
tí-ucc, m. a white breast ; ns., 703. 
tocAjttA {lit. planed), stingy ; ns., 402. 

toiji^ue, part necess., from toft^Aim, I search, seek after ; 440. 
toirci^te [fit. scalding), heart-rending ; ns., 720. 
tom(A)-c-|teAc, m., a complete despoiling ; gs., tomA-cfteAc, 421. 
tom^iAim, I put a fleece on ; in pass., I am reared, bred, 3 s. pf. 
tonr.-cjiAnn, m., a strong tree, fig. a man, a hero ; npl., 323. poctóip. 51 

tojtj;, m., chase ; ns., 535. 

top, a tor, because of, 108. 

ttiACAi|t,/., rushes; ns., 620. 

tti<\t-bÁf, m., untimely death ; ds., 279, 

túb, /., a corner, a recess ; ds., 536. 

ttn"5im, I lie down, vn. ; p UAim ua u-eAé jati beAjtc éum ttnje, 
the noise made by the steeds having no bed to lie on (beAitu, 
a bundle of straw rushes, etc, used for bedding) ; i.e., the 
horses were now neglected. tuije is to be pronounced as a 
dissvllable here. In one MS it is written ti^e. 

tuftÁn, a fair lady, a name given to a little dog; ns., 600. 

turtiAX), herbage ; ns., 629. 

tútmdft, active ; ns. t 535. 

mÁ, with neg. , not even ; 91. 

ITlAitte (moitte),/., staidness ; ns., 39. 

triAtl-t|iiAttAc, of slow stately gait ; as. x. 

ITlAoitifeAcr, /., stewardship ; as., 137. 

tneAbjtuijim, I conceive in the mind; 3 s. pf., 118. 

tnéA'OAt, m., a mouth; ns., 599. 

filé-AUAc, m., (miAtiAc), sturT, character (lit., a mine) ; ns.> 230. 

trieAn^ój, /., a little trick or deceit ; dpl. } 230. 

rneAfAjrÓAcc, /., esteem; ns., 14. 

meittge, /, an ensign ; gpl., 324. 

tntteA-órA, warlike ; ns., 23. 

mínteAC, m., apasture land ; gs., 137. 

mín-jiAf ac, an epithet of the neck ; ns., x. 

míntu^A-ó, m., solution of a dimculty ; ?is., 644. 

m 10*05, m., whey, dpl., n^|t rheArc<vó te mio'ó^Aib, which was not 

diluted; 14. 
mionn, m., a chieftan ; ns., 310. 
míon-úft, refined and noble ; a ., 647. 
m10n-u.Ar.Ac, vain, ostentatious ? ; as. apl., x, 
míji, /., top, supremacy ; as., 104. 
mo-ÓAmAtteAct, /., refinement ; ns., 39. 
moi^eAnAfi, festive, happy ; ns., 53. 
mójróÁit, /., pride ; ds., 132. 
muitteAtAti, broadheaded gs., 294. 
mui]teA|t, m., a family ; ds., 446. 52 poctóif\, 

fflun, prep. : ct ncerning; 217. 

tiiupuAn, m. t boasting ; ds., 132. 

11eAm-cuU\iú, /., ill dress or appearance, ds., 1 ne-Am-cut-Aiú 011115, 

in a churlish hospitality ; 1.2. 
néit? 5a\ii sénn (béim) oo néic um lúe, which is obscure; 110. 
nniineAC, venomous ; ns, 521. 

ObAmneAcr, /., sudcleness ; ns., 432. 

Oibjuijim, I work, I bring about, cause ; 3 s. pf., 410. 

Oncju-vó, 7)i., grief, a cause of grief ; 7is., 409, 435. 

puttó^, /., a place where meal, butter, etc. is kept, a pautry ; 
gs., 244. 

' néi-o, 77i., a thing (fiu"©) ; ns., 28. 
UutU\, 7ii., a roll, a scroll of writing ; ds., 72. 
TlÁib, /., a scion, a young man ; ns., 423. 
RAibiT)eAc, an epithet qualifying niAbAÓ, it seems to mean loose» 

untidy ; x. 
Uéift, judgement ; *oÁ péi\\ corresponding to (it) ; 28. 
RiAbAÓ, an uncomplimentary term for a woman ; as., x. 
ttó-^juvó, 7ii., excessive love; 7is., 132. 

SAbAirc, /., a heifer, an abusive name for an untidy woraan; as., x. 

SAOft-mAicne,/., a noble progeny ; gs., 488. 

Scé-At, 7ii., an example, a portent ; ds., 403. 

Scé^nAim .1. fCA|tAim, I separate from ; 3pl. pf. ps., 242. 

Scimm, /., a falling down or away. 

Sciobót, 7ii., a barn; g$. f 139. 

ScóttAim, I scald ; ls. cond., 509. 

SeAJAióe, noble ; ns., 680. 

SeotAim, I guide, instruct ; 3 pl. pf., 194. 

Sitim, I drop dead, I die ; 1 s. cond., 130. 

Sítim, I think of ; l s. cond., 130. 

Siobóio, /, drunkenness, a drunken person ; gs„ 241. 

Sioc-bÁifceAc, appears to mean drainage, 138 {lit. t frost-raining). 

SíooAmAit, abounding in silks ; as., 645. 

Síoúmjim, I settle down in peace ; vn., C33. poctóin. 53 

StAT>Aim, I waste away ; vn., 505. 

Stii;ue, cunning, deceitful ; ?is., 637. 

Smeijín, m., the chin ; ds., 472. 

Smutc, m.,the nose ; ns., 607. 

SoiteAT>, m., formation, shape (probably = r*iteAT>) ; ds., 690. 

SoitéAji, m., a cellar ; npl., 142. 

Soijib-f eA|t, «*«j a genial man ; vs., 441. 

Sot<\mAnuAcu, /., solemnization, festivitv, -^irnival ; ds., 425. 

SpeA-oÁn, a laggard ; ns., 610. 

Siunc-^eocAc, a stroller ; gpl., 239. 

SuiAttAim, I tear ; vn., 584. 

Suúat>, 7n., a mountain ridge ; ds., 452. 

Sufivnrim, I tear (?) ; 3 s. pf. 2?s., 31. 

SuAitmx), famous ; ns., 123. 

SuujtAc, hasty? (cf., aji ruT>Aji, in haste, trotting) ; ns., 541. CácIa, m., anything twisted, a rope ; in jp£., the rigging of a ship ; 

apl., 65. 
CAipe/., softness, gentleness ; ds., 468. 
CdobAim, I attack ; 3 s. impf., 573. 

CAOib-fiéró, having level borders (of a district) ; ns., 267. 
CAotb-uAine, having green borders (of a country) ; dpl., 486. 
CAom, /., freak, caprice ; npl., 469. 
CÁfúmjim, I defend, aid ; 3 s. pf, 104. 
Caúaoi|i,/., insult, contempt; as., 473. 
CAÚAi^im, I habituate mvself to, I dwell in ; 3 pl. pf., rAÚAt^rioT), 

693. 
CeA3túÁttim, I meet with ; 3 s. cond., f eACAró An •oueA^móÓAX) tib, 

see whether ye can do it ; 253. 
CeAf, 7ii. , heat, shelter ; ds., 392. 
CeApAi"óe, hot ; ns., 569. 
CeArzrtnjpm, I am wanting, or absent (of the dead) ; vn., ueAfoÁtt, 

276.' 
Céróm, /, distress ; ds., 326. 
Ceit^im, I throw, upset ; Ss. pf, ps., 323. 
Coi;Aim, I choose ; imper. with Afi, U013 Afi, choose, x passi^n. 
Coiéim,/., incident, adventure; ds. f 443 (MS., uotcim). 
CoijiceAr, m., ofFspring ; vs., 06. 
CoifitéAn (?) 450 ; uoifttéimim, I alight ; uoift téim, a great leap, x. 54 poclóip. 

roipnn-l')Ov\|tu. /,, a giving of blows in battle ; gpL, 414. 
rpA-AiiK\il, u}) to tinie. reasonable, x. 
C|teAÍTAT»-iiiú|t, m., wide wall, or habitation ; gs., 376. 
CfieoftAC., m., a warrior ; np{., 321. 

Cfiiúft, thrce ; /75., uftíft, ronn ah u|ií|i, thc land of the three 

queens (Banbha, Eire, and Fodhla), that is, Erin ; 283. 
r|;om(A)-c|teAc, m., great spoil ; gpl., 413. 
Cfiom-éifeAC, having heavy footsteps ; as.,x. 
Cuauac, rustic ; as., 691. 

Uinteós;, /., a fault; utnte, a mending, an excuse ; dpl., 227. 
CtiifieAm, m. , an elegy ; ds., 204. 
Ctnjtn, m., a blow ; *oo uvjifin, at a blow. 
Cuijiuín, m., one of small stature ; as., x. 
Cthf, a bird or beast ; ds., 599. 
CtnreAt, m., a fall ; ns., 272« 
Cinrte, /., a slip or stumble ; ds. } 10. 
CinpmeAt), m., birth ; gs., 211. 

t.1ct)AX), m., act of sobbing ; ds. } 177. 

Ucu-bfión, m., heart sorrow : ns., 259. 

Hr-AccAi-óe, powerful, vigorous ; tir acu, power, faculty ; ns. } 704. CORRIGENDA. Page 6, line 146, should read — ó Cjn'ocnui5eAT> ha poft-ÍAOic. 
Page 10, line 256 — i n-éfoue4cu, which is also a better reading tlian 
i n-émpeAcu, in lines 1 and 216. PRINTED BY 

SEALY, BRTERS AND WALKER, 

MIDDLE ABBEY STREET, 

DUBLIN. 

26E Date Due 


APR 2 


- 


JUM 


1 2 2009 


f) 


PRINTED 


IN U. S. A. 

BOSTON COLLEGE 3 9031 01192064 2 265032 Author O'Donoghue, Geoffrey 
Title i^anta Spafraid TTi Dnnn. 
cada an Gleanna. 

"Rai 1 q ,-•-, t lfí f!1 i'nf G nn O r. o /1 »-«» Q'POH Boston College Library 

Chestnut Hill 67, Mass. 

Books may be kept for two weeks unless a 
shorter period is specified. 

If you cannot find what you want, inquire at 
the circulation desk for assistance.